Semináře v roce 1998

  • Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk (Martin Klabusay)
  • Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk (R. Hájek)
  • Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště (M. Krejčí, Z.Adam)
  • Dvouleté hodnocení studie 4W (všichni + spolupráce s ostatními centry)
  • Bifosfonáty v léčbě myelomu (Andrea Křivanová)
  • Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem (Zdeněk Adam)
  • Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami (Roman Hájek)
  • Přehled klinických studií organizovaných CMGSoučasný stav a možnosti spolupráceZajímavé kazuistiky (Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
  • Flowcytometrické sledování nemocných s MM (Martin Klabusay, Michal Doubek)
  • Činnost CMG v roce 1998 (všichni)
  12.1.1998, 14:30 — 8.12.1998, 16:00
 Brno, FN Bohunice

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 1998
DATUM SPONZOR TÉMA
LEDEN
(12.1.1998)
Roche Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk
(Martin Klabusay)
ÚNOR
(10.2.98)
W-Lederle Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk
(R. Hájek)
BŘEZEN
(10.3.1998)
GlaxoWellcome Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště
(M. Krejčí, Z.Adam)
DUBEN
(bude určeno)
Cilag Dvouleté hodnocení studie 4W
(všichni + spolupráce s ostatními centry)
KVĚTEN
(12.5.1998)
Schering Bifosfonáty v léčbě myelomu
(Andrea Křivanová)
ČERVEN
(9.6.1998)
Cilag Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem
(Zdeněk Adam)
ZÁŘÍ
(8.9.1998)
Novartis Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami
(Roman Hájek)
ŘÍJEN
(13.10.1998)
GlaxoWellcome Přehled klinických studií organizovaných CMG
Současný stav a možnosti spolupráce
Zajímavé kazuistiky
(Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
LISTOPAD
(10.11.1998)
Cilag Flowcytometrické sledování nemocných s MM
(Martin Klabusay, Michal Doubek)
PROSINEC
(8.12.1998)
Schering-Plough Činnost CMG v roce 1998
(všichni)

Semináře se konají zpravidla každé druhé úterý v měsíci ve 14.30 hod v posluchárně ve 14. patře. Schůzky myelomové skupiny každé úterý v 14, 30 hod.

22. 1. 1998