XII. Myeloma workshop

25. října 2017 na téma:  Minimální residuální choroba a léčba resistence u mnohočetného myelomu

 25. 10. 2017
 Brno

5. 5. 2017