Aktuality

Archiv

Semináře v roce 1999

 16.2.1999, 14:30  —  31.12.1999, 16:00

 Brno, FN Bohunice
  • Ortopedická problematika léčby mnohočetného myelomu a s tématem související kasuistiky (R. Chaloupka, Z. Adam)
  • Předběžná analýza dlouhodobých výsledků studie 4W (Marta Krejčí, Roman Hájek, Zdeněk Adam)
  • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 1999 (M.Krejčí)
  • Program "T2-model" - přehled prvních výsledků nemocných ve skupinách ( mini-alogenní transplantace, aktivace štěpu IL-2, bifosfonáty) a plán dalších studií (R. Hájek)
  • Vinorelbin-Dexametazon v léčbě prvního nebo druhého relapsu (progrese) mnohočetného myelomu. Hodnocení v rámci mezinárodní studie (Andrea Křivanová)
  • Novinky v léčbě MM, část 1. - přehled + imunoterapie (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (R. Hájek)
  • Parametrické zadání onkol. dekursu u nemocných s MM + navazující seminář UOC v 15.30 obecný
  • Novinky v léčbě MM, část 2. - transplantace (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (Z. Ráčil)
  • Mikulášský seminář, prezentace studie 4W, hodnocení CMG v roce 1999 (všichni)

Zpět