Semináře v roce 2010

 • Použití Revlimidu v rámci programu CUP u pacientů se vzácnými diagnózami - základní informace a průběžné hodnocení (Z.Adam)
 • Extramedulární relaps MM, update výsledků na IHOK a připravované projekty (R.Hájek, L.Pour)
 • Efektivita režimů s thalidomidem a bortezomibem u pacientů s mnohočetným myelomem v rámci terapie první linie na IHOK
 • Srovnání účinnosti thalidomidových a bortezomibových režimů u prvního relapsu mnohočetného myelomu – zkušenosti IHOK (M.Krejčí)
 • Interpretace vyšetření monoklonálního imunoglobulinu (Z.Čermáková)
 • VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • Molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s MGUS (A. Mikulášová)
 • Detekce proteinu nestinu u mnohočetného myelomu (H.Šváchová)
 • Analýza trombotických komplikací při léčbě IMIDy (P.Szturz)
 • SNPs asociované s trombózou u nemocných s mnohočetným myelomem (M.Almáši)
 • Imunomonitoring protinádorové odpovědi u MM (L.Zahradová)
 • Využití průtokové cytometrie k odlišení vysoce rizikových monoklonálních gamapatií (L.Kovářová)
 • CMG 2008 – první výsledky
 • Extramedulární relaps – charakteristika buněk z ložiska (L.Pour)
 • Mikulášský seminář CMG
 • CMG přehledy 2010 (R.Hájek)
  12.1.2010, 15:00 — 18.1.2011, 18:00
 Brno - Bohunice

 

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 2010
DATUM SPONZOR TÉMA

LEDEN
12.1. 2010

Fy Celgene

Extramedulární relaps MM, update výsledků na IHOK a připravované projekty
(R.Hájek, L.Pour)

ÚNOR
9.2. 2010

Fy Bayer

Efektivita režimů s thalidomidem a bortezomibem u  pacientů s mnohočetným myelomem v rámci terapie první linie na IHOK

Srovnání účinnosti thalidomidových a bortezomibových režimů u prvního relapsu mnohočetného myelomu – zkušenosti IHOK
(M.Krejčí)

DUBEN
6.4. 2010

23.-24.2010

 

Interpretace vyšetření monoklonálního imunoglobulinu
(Z.Čermáková)

VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG - Mikulov

    KVĚTEN
   11.5.2010

Fy Janssen-Cilag

Molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s MGUS
(A. Mikulášová)
Detekce proteinu nestinu u mnohočetného myelomu
(H.Šváchová)

ZÁŘÍ
14. 9. 2010

Fy Lipomed

Analýza trombotických komplikací při léčbě IMIDy
(P.Szturz)
SNPs asociované s trombózou u nemocných s mnohočetným myelomem   
(M.Almáši)

ŘÍJEN
12. 10.2010

 Fy Medonet

Imunomonitoring protinádorové odpovědi u MM
(L.Zahradová)
Využití průtokové cytometrie k odlišení vysoce rizikových monoklonálních gamapatií
(L.Kovářová)

LISTOPAD
9. 11. 2010


26. 11.2010

 

 

Extramedulární relaps – charakteristika buněk z ložiska
(L.Pour)
 
 

Mikulášský seminář CMG

PROSINEC
14. 12. 2010

 

CMG přehledy 2010
(R.Hájek)

LEDEN
18. 1. 2011

 Fy Celgene

Použití Revlimidu v rámci programu CUP u pacientů se vzácnými diagnózami. Základní informace a průběžné hodnocení.
(Z. Adam)

Semináře se konají ve 15:00 v posluchárně IHOK ve 14.patře.

29. 3. 2010