Zaměstnanci a spolupracovníci

Iveta Mareschová
Manažer pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, interní auditor.
Tel.: +420 532 233 998

Mgr. Andrea Kořínková
Manažer klinických studií
Tel.: +420 597 372 096

Mgr. Alice Onderková
Koordinátor pacientských aktivit.
Tel.: +420 603 310 523

Mgr. Eva Vetešníková
Výzkumná sestra a datamanažerka, vedoucí datamanažer.
Zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN v Brně.
Tel.: +420 532 233 551