IX. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG 15. - 16. 4. 2011 v Mikulově

Finální program a přednášky v PDF

  15.4.2011, 9:00 — 16.4.2011, 14:00
 Mikulov

Finální program

Pátek 15.4.2011

Slavnostní zahájení proběhlo tradičně v Nástupním sále zámku Mikulov a úvodem vystoupil pěvecký sbor místní základní školy Ptáčata.

Program pokračoval vyzvanou přednáškou a při té příležitosti Česká myelomová skupina poprvé v roce 2011 udělila Čestné uznání prof. Otty Kahlera za dlouhodobý přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu v České republice. Uznání bylo slavnostně předáno prof. MUDr. Miloši Tichému, CSc. z Ústavu klinické biochemie a diagnostiky ve FN Hradec Králové.

Vyzvaná přednáška – prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny)

Edukační blok podporovaný společností Celgene
Léčba mnohočetného myelomu v ČR – aktuální analýza dat GMG (doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.)
Srovnání dávkování denně a obden LP Revlimid v roce 2010 (MUDr. Luděk Pour, Ph.D.)
Včasnost a délka léčby pacientů v relapsu (doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.)
Vybrané kazuistiky pacientů:
MUDr. Jan Straub
MUDr. Evžen Gregora
MUDr. Lenka Zahradová
Nová lenalidomidová data v první linii (prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.)
Závěr


Sobota 16.4.2011

Přehledy & CMG
Výroční zpráva a změna stanov organizace CMG
Zpráva revizní komise
RMG registr – aktuální stav a přehled výstupů (doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.)

Flowcytometrie u MG – zasedání pracovní skupiny (Mgr. Lucie Kovářová, Ph.D.)

Edukační blok I:
Hevylite: New Strategies for Diagnosis, Monitoring and Prognosis of Monoclonal Gammopathies“ (prof. Arthur Bradwell)
Infekční komplikace a použití vakcín u MM (MUDr. Jakub Radocha)

Edukační blok II.
Experineces of the Heidelberg Myeloma Group with different bisphosponates (prof. Fartmut Goldschmidt)
Vertebroplastika ano & ne
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Profylaxe trombembolických komplikací u MM (MUDr. Petr Kessler)

Zprávy z pracovních sekcí
Význam flowcytometrie u mnohočetného myelomu a standardizace vyšetření v ČR (Mgr. Lucie Kovářová, Ph.D.)
Vybrané aspekty cytogenetického vyšetření u mnohočetného myelomu (doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.)

Edukační blok podporovaný společností Janssen
Současná evropská doporučení pro léčbu MM (doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.)
Aktuální situace Velcade v ČR (prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.)
VMP režim v 1. linii léčby MM – závěry studií (MUDr. Jaromír Gumulec)
Skúsenosti s Velcade v 1. linii liečby MM (MUDr. Zdenka Štefániková)

13. 1. 2011