Semináře na rok 2011

 • První analýza pacientů s amyloidózou léčených Velcade (Z. Adam)
 • Novinky z ASH (P. Szturz)
 • Představení nového MR pracoviště a seznámení s jeho možnostmi a limitacemi (P.Karásek, H.Kvasničková)
 • Organizace odběrů a koordinace u vzácných onemocnění (S.Ševčíková)
 • PET-CT vyšetření u MM (R.Koukalová, Z.Řehák)
 • Průlomová bolest – aktuální řešení (R.Hájek)
 • IX.národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • FISH u MGUS (A.Mikulášová)
 • Hodnocení SNP u MM (M.Almaši)
 • Novinky z workshopu IMWG (Paříž 2011) (L.Zahradová)
 • Aktivní studie 2011 (L.POUR)
 • Novinky z IMWG a EHA 2011 klinická část – zaměření na nové léky fáze I/II (V.Sandecká)
 • Klinické protokoly u MM na IHOK (L.Pour)
 • Změny v guidelines pro diagnostiku a zahájení léčby u MM (R.Hájek)
 • CGH array u MM (J.Smetana)
 • Diagnostika monoklonálních gamapatií a použití renálních referenčních mezí volných lehkých řetězců u pacientů s renální insuficiencí. (Z.Čermáková)
 • GEP profil u MM (P.Němec)
 • Mikulášský seminář
 • Vícečetná onemocnění MM z pohledu jeho incidence a prevalence v ČR (E.Geryk)
 • Hodnocení léčby bisfosfonáty u MM a jejich nežádoucích účinků (Š.Hrabovský)

 
PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ
HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE A ČESKÉ
MYELOMOVÉ SKUPINY PRO ROK 2011
LEDEN
13. 1. 2011
  První analýza pacientů s amyloidózou léčených Velcade
(Z. Adam)

Novinky z ASH
(P. Szturz)
BŘEZEN
8.3.2011
 

Představení nového MR pracoviště a seznámení s jeho možnostmi a limitacemi
(P.Karásek, H.Kvasničková)

Organizace odběrů a koordinace u vzácných onemocnění
(S.Ševčíková)

 

DUBEN
12.4.2011

 

 
15.-16.4.2011

Celgene PET-CT vyšetření u MM
(R.Koukalová, Z.Řehák)

Průlomová bolest – aktuální řešení
(R.Hájek)

IX.národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG - Mikulov
KVĚTEN
10.5.2011

 

Janssen

 

Hodnocení SNP u MM
(M.Almaši)

FISH u MGUS
(A.Mikulášová)

ČERVEN
14.6.2011
Mundipharma Novinky z workshopu IMWG (Paříž 2011)
(L.Zahradová)

Aktivní studie 2011
(L.POUR)
ZÁŘÍ
13.9.2011
Richter Gedeon Novinky z IMWG a EHA 2011 klinická část – zaměření na nové léky fáze I/II
(V.Sandecká)

Klinické protokoly u MM na IHOK
(L.Pour)
ŘÍJEN
11.10.2011
Mundipharma Změny v guidelines pro diagnostiku a zahájení léčby u MM
(R.Hájek)

CGH array u MM
(J.Smetana)

LISTOPAD
8.11.201125.11.2011

Bayer Diagnostika monoklonálních gamapatií a použití renálních referenčních mezí volných lehkých řetězců u pacientů s renální insuficiencí.
(Z.Čermáková)

GEP profil u MM
(P.Němec)

Mikulášský seminář
PROSINEC
15.12.2011
Janssen Vícečetná onemocnění MM z pohledu jeho incidence a prevalence v ČR
(E.Geryk)

Hodnocení léčby bisfosfonáty u MM a jejich nežádoucích účinků
(Š.Hrabovský)
Semináře se konají v 15:00 v posluchárně IHOK ve 14.patře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 12. 2010