X. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 13. – 14.2012 v Mikulově

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“.

  13.4.2012, 9:00 — 14.4.2012, 17:00
 Mikulov

Pátek 13. 4. 2012

Edukační blok předsednictva CMG – analýzy projektů
Výzkumné projekty „MGUS“ a aktuální analýzy (V. Maisnar/ R. Hájek/ V.Ščudla)
Projekt HevyLite (T. Pika)
Klinické studie MM v ČR (E. Gregora)
Klinická studie EMN 02 a HO 95 MM (R. Hájek)
Guidelines 2012 – analýza změn (diskuze)
Nové výzkumné projekty pro rok 2013-15
Využití array CGH u MGUS (A. Mikulášová)
Nový stratifikační model pro MGUS/asymptomatický myelom (V. Sandecká)
Analýza Exon/SNP-6 array v různých fázích monoklonální gamapatie (E. Dementyeva)
Využití hmotnostní spektrometrie v diagnostice a výzkumu amyloidózy (A. Potáčová)

Edukační blok výzkumných sester a datamanažerek
Klinické studie fáze I. a II. (R. Demlová)
Klinická studie EMN 02/HO 95 MM (I. Buchtová)
Klinická studie EMN 02/HO 95 MM (P. Vidláková)
Analýza RMG registru I. – MGUS (J. Radocha)
Analýza RMG registru II. – mnohočetný myelom a Analýza RMG registru III. – kvalita a monitorování, FISH a flowcytometrická data (J. Pelcová)
Správná edukace pacienta – šetří čas zdravotnického personálu (P. Bučková)

Slavnostní zahájení proběhlo tradičně v Nástupním sále a na úvod vystoupil Komorní orchestr při Základní umělecké škole Mikulov.

Program pokračoval vyzvanou přednáškou prof. MUDr. Vlastimila Ščudly, CSc. „Mnohočetný myelom v proměnách času“ z III. interní kliniky FN Olomouc a panu profesorovi Česká myelomová skupina udělila Čestné uznání prof. Otty Kahlera za dlouhodobý přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu v České republice.

Vyzvaná přednáška Mnohočetný myelom v proměnách času (V. Ščudla)

Sobota 14. 4. 2012

Roční zasedání České myelomové skupiny, o.s.
Výroční zpráva organizace CMG (R. Hájek)
Zpráva revizní komise (M. Krejčí)
RMG registr – aktuální stav a přehled výstupů (V. Maisnar)

Klinická část: Edukační blok I.
Optimální diagnostický algoritmus u nemocných s MM (V.Ščudla/J. Minařík)
Jak by měl být optimálně léčen nemocný s MM podle guidelines pro diagnostiku a léčbu MM v roce 2012 (R. Hájek)
Guidelines pro diagnostiku a léčbu MM 2012 – přehled změn (P. Pavlíček)

Klinická část: Edukační blok II.
Nové přístupy v diagnostice a léčbě amyloidózy (Z. Adam/L. Pour)
Raritní monoklonální gamapatie – přehled (P. Szturz)
Allogeneic transplantation in multiple myeloma YES & NO (F. Davies)

Výzkumná část a zprávy z laboratorních pracovních skupin
Defining high-risk multiple myeloma (G. Morgan)
Zpráva cytogenetické pracovní skupiny
Zpráva flowcytometrické pracovní skupiny
Zpráva biochemické pracovní skupiny

Fotogalerie

13. 4. 2012