XI. Myeloma workshop Brno

Letošní již XI. ročník mezinárodního myelomového workshopu byl zaměřen na amyloidózy a extramedulární relaps mnohočetného myelomu. Na workshop přijali pozvání zástupci dvou největších amyloidózových center v Evropě, a to v Itálii a Velké Británii.

  12. 10. 2016 — 13. 10. 2016
 Brno

Na poslední chvíli nemohl přijet prof. Merlini z Itálie, ale přijel Dr. Palladini ze stejného centra, a Dr. Wechalekar z Velké Británie. Jejich přednášky byly opravdu mimořádné a jsme velmi rádi, že přijali naše pozvání a byli obrovským přínosem celého workshopu.

Dalšími speakery byli například MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. z FN Olomouc, Dr. Carlos Fernandez de Larrea Rodriguez z Barcelony, Dr. Davine Hofste op Bruinink z Holandska a Mgr. Lenka Bešše, Ph.D. ze Švýcarska.  

Těšíme se za rok na shledanou.

Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

24. 8. 2016