Semináře v roce 2003

  • Nefropatie u pacientů s monoklonální gamapatií (M. Hertlová)
  • Lodronat (K. Nevrtal)
  • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
  • Extramedulární relaps u pacientů s dg. mnohočetný myelom - studie 4W (L. Pour, Z. Adam)
  • Novinky ze Salamanky (M. Krejčí, R. Hájek)
  • Zobrazovací metody u mnohočetného myelomu (K. Novotná, T. Büchler)
  • Trombembolismus u pacientů s mnohočetným myelomem, možnosti predikce a profylaxe (M. Penka)
  • Mikulášský seminář (všichni členové CMG)

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 2003
DATUM SPONZOR TÉMA
ÚNOR
(25.2.2003)
Novartis Nefropatie u pacientů s monoklonální gamapatií
(M. Hertlová)
BŘEZEN
(11.3.2003)
Roche Lodronat
(K. Nevrtal)
DUBEN
(11.-12.4.2003)
Roche Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích
(všichni členové CMG)
KVĚTEN
(13.5.2003)
ASTA Medica Oncology Extramedulární relaps u pacientů s dg. mnohočetný
myelom - studie 4W
(L. Pour, Z. Adam)
ČERVEN
(10.6.2003)
Schering Novinky ze Salamanky
(M. Krejčí, R. Hájek)
ŘÍJEN
(14.10.2003)
Schering s.r.o. Zobrazovací metody u mnohočetného myelomu.
(K. Novotná, T. Büchler)
LISTOPAD
(11.11.2003)
Roche Trombembolismus u pacientů s mnohočetným myelomem, možnosti predikce a profylaxe.
(M. Penka)
PROSINEC
(16.12.2003)
Schering-Plough Mikulášský seminář
(všichni členové CMG)

1. 1. 2003