XVI. Národní workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a roční setkání CMG

ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA, SEKCE ČHS ČLS JEP si Vás dovoluje pozvat na 27.–28. 4. 2018
Podrobné informace a registrace k účasti na www.hanzo.cz/wmm
Odborný garant akce - prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Pozvánka

  27.4.2018, 8:00 — 28.4.2018, 18:00
 Hotel Galant, Mikulov

14. 3. 2018