Příloha Lidových novin: Své diagnóze jsem zprvu nerozuměl

Celý život aktivně sportoval a své zdravotní potíže spojené s pohybem nejprve přisuzoval právě tomu. Diagnóza byla ale mnohem závažnější. Jaké to je žít s mnohočetným myelomem.

 15. 1. 2019
 Lidové noviny

Příloha Lidových novin

Fakta v číslech

→ 1 % všech nádorových onemocnění představuje myelom
→ Myelom je 2. nejčastějším krevním nádorovým onemocněním
→ V České republice je každý rok nově diagnostikováno 500 lidí s myelomem
→ V ČR se s myelomem dlouhodobě léčí asi 3 000 nemocných
→ Nejčastěji je myelom diagnostikován ve věku mezi 65–75 lety
→ 60–70 % pacientů je diagnostikováno v pokročilém stadiu nemoci

31. 1. 2019