Setkání v Čejkovicích 11.-12.4.2003

Program

  11.4.2003, 14:00 — 12.4.2003, 18:00
 Čejkovice

Pátek 11.4.2003

Ubytování od 14.00 hod.
(registrace pro všechny ubytovací kapacity v recepci hotelu Zámek Čejkovice)
Schůzka předsednictva CMG: 14.00 -17.00 hod.

Slavnostní zahájení 18.00 hod.

J. Hanzelka/O. Sláma: "Bolest u mnohočetného myelomu z pohledu nemocného a lékaře"
Podvečerní edukační blok 18.35 - 20.00 hod. (hotel Zámek Čejkovice)
"WINE CATHEDRAL"
Společenský večer u muziky od 20.30 hod. (Templářský sklep naproti zámečku)

Sobota 12.4.2003

Snídaně se podává od 7.00 do 9.00 hod.

8.30 - 10.00 hod.

A: Přehledy & CMG (Lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: V. Ščudla, E. Tóthová

 1. Přehled aktivit CMG v roce 2002/2003 (V. Ščudla) 7 minut
 2. Klinická studie 4W - výsledky interní analýzy (A. Svobodník) 10 minut
 3. Další společné klinické aktivity (M. Krejčí) 7 minut
 4. Zpráva o činnosti CMG občanského sdružení (R. Hájek) 10 minut
 5. Zpráva o činnosti CMG nadačního fondu (K. Stuchlíková) 7 minut
 6. Zpráva revizní komise CMG OS (L. Novosadová) 7 minut
 7. Plány CMG - diskuse s úvodem (Z. Adam) 7 minut

(zájemce o krátké příspěvky prosíme o 5 min. sdělení v PowerPointu)

8.30 - 10.00 hod.

B: Cytogenetika a FISH u myelomu (salónek přátelství - v přízemí u kaple)

Řídí: K. Michalová, A. Oltová

Specialisté na problematiku cytogenetiky a FISH u myelomu se scházejí s cílem vypracovat jednotnou metodiku hodnocení pro všechna centra účastnící se klinických studií CMG. Problematika je rozpracovaná od podzimu 2002. S návrhem jednotné metodiky budou účastníci seznámeni ve čtvrté části (D) programu.

Přestávka 10.00 -10.20 hod.

C: Klinická studie CMG 2002 (lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: R. Hájek, M. Hrubiško

 1. Klinický protokol CMG 2002 a návrh doplňků (M. Krejčí) 12 minut
 2. Náběr nemocných, registrace a randomizace (A. Svobodník) 7 minut
 3. Hlášení a četnost SAE (S. Vostrejšová) 5 minut
 4. Monitorace nemocných ve studii CMG 2002 (J. Schwarzová) 12 minut
 5. Indukční léčba VID versus VAD (E. Gregora) 10 minut
 6. Vstupní kritéria & role referenčních center (V. Ščudla) 7 minut
 7. Ostatní aspekty klinické studie CMG 2002 - diskuse

(zájemce o krátké příspěvky prosíme o 5 min. sdělení v PowerPointu)

Přestávka 11.30-11.45 hod.

11.45 - 13.00 hod.

D: Nezbytnost zajištění světových standardů ve studii CMG 2002

/výzkum&klinika/ (lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: K. Michalová, I. Špička

 1. Molekulární patogeneze mnohočetného myelomu (T. Büchler) 8 minut
 2. Cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření: (K. Michalová) 10 minut
 3. Návrh FISH metodiky pro klinickou studii CMG 2002 (A. Oltová/P.Kuglík)10 minut
 4. Organizace zajištění metodiky v CMG úvod s diskusí (V. Maisnar) 7 minut
 5. Možnosti výzkumné spolupráce v rámci CMG úvod k diskusi (R. Hájek) 5 minut

(zájemce o krátké příspěvky prosíme o 5 min. sdělení)

13.00 hod. Hodnocení (V. Benčíková) 10 minut
13.15 hod. Závěr setkání (V. Ščudla)
13.30 hod. Oběd

27. 2. 2003