Setkání ve Velkých Bílovicích 6.4.-8.4.2006

Program, přednášky v PDF, fotografie

  6.4.2006, 19:00 — 8.4.2006, 16:30
 Velké Bílovice

Čtvrtek 6.4.2006

Schůzka předsednictva CMG: 19.00 hod.

Pátek 7.4.2006

Schůzka předsednictva CMG: 8.00 - 15.00 hod.

Ubytování od 13.00 hod. (registrace pro všechny ubytovací kapacity v recepci hotelu Akademie Velké Bílovice).

Slavnostní zahájení 18.00 hod. (Modrý salonek)

R. Hájek (Brno): 10 let od zahájení klinické studie 4W

Podvečerní edukační blok 18.45-20.00 hod. (sklep - Vila Jarmila) "WINE CATHEDRAL"

Společenský večer u muziky od 20.30 hod. (sklep - Vila Jarmila)

 

Sobota 2.4.2005

Snídaně od 7.00 do 8.30 hod.

8.30 - 9.30 hod.

A: Přehledy & CMG rok 2005 (Modrý salonek)

Řídí: V. Ščudla, E. Tóthová

 1. Zpráva o činnosti CMG občanského sdružení (V. Ščudla)   10 minut
 2. Zpráva revizní komise CMG OS (L. Novosadová)   7 minut
 3. Plány CMG pro období 2006-7 (R. Hájek)   10 minut
 4. Volby předsednictva CMG (Z. Adam)  15 minut    
 5. Zpráva o založení Slovenskej myelomovej spoločnosti (P. Kotouček)   7 minut
 6. Zpráva o prvním semináři pro nemocné (I. Mareschová)  10 minut
 7. Diskuse                 

Přestávka 9.30 - 9.45 hod.  


8.30 - 11.30 hod.

B: Cytogenetika a FISH u myelomu (Zelený salonek - 3. patro)

Řídí: K. Michalová a A. Oltová

Specialisté na problematiku cytogenetiky a FISH u myelomu se scházejí s cílem zhodnotit druhý rok spolupráce

 1. Diskuse nad výsledky první analýzy vyhodnocení FISH výzkumného grantu 2004-2006 ve studii CMG 2002 (Z. Zemanová) 
 2. Nový prognostický panel u MM pro studii CMG 2006 - potřeby, možnosti, očekávání (P. Kuglík a R. Hájek otevření diskuse)
 3. Nové možnosti společné grantové práce pro rok 2007-2009 (diskuse - všichni)
 4. Jiné možnosti spolupráce s využitím potenciálu nastavené spolupráce u myelomu (diskuse všichni)
 5. Myelomový workshop se zaměřením na standardizace metodik pro studii CMG 2006


9.45 - 10.20 hod.

A2: Analýzy CMG a "hot topics" (Modrý salonek - 2. patro)

Řídí: Z. Adam a M. Mistrik 

 1. Autologní transplantace u pacientů s MM - analýzy dat  z transplantačního registru ČR a dat jednoho centra (M. Krejčí) 10 minut
 2. Výsledky léčby nemocných s IgD MM (V. Maisnar) 7 minut
 3. Osteonekróza při léčbě bisfosfonáty (M. Machálka), Osteonekróza (Z. Adam) 12 minut

 

10.20 - 11.10 hod.

A3: Klinické studie CMG (Modrý salonek - 2. patro)

Řídí: V. Maisnar a J. Straub 

 1. První analýza výsledků studie CMG 2002 (Z. Adam)  10 minut
 2. Monitorace studie CMG 2002 v ČR a SR (S. Vostrejšová/E. Hostýnová) 12 minut
 3. Hlášení SAE ve studii CMG 2002 (K. Havlíková)   10 minut
 4. Klinická studie CMG 2006 - stav příprav (R. Hájek)  10 minut

Přestávka 11.10 - 11.30 hod.

 

11.30 - 12.40 hod.

C: Spolupráce kliniků a molekulárních biologů u MM ve světě a v ČR -  závažné prognostické informace z FISH analýz  (Modrý salonek - 2. patro)

Řídí: K. Michalová a R. Hájek

 1. Současný stav z pohledu klinika a nároky na molekulárního biologa (R. Hájek) 10 minut
 2. První analýza vyhodnocení FISH u nemocných s MM ve studii CMG 2002 (Z. Zemanová a spol.)  12 minut
 3. Molekulární cytogenetika mnohočetného myelomu: Aktuální výsledky olomouckého centra (J. Strašilová a spol.) + část 2 8 minut
 4. Výsledky u mnohočetného myelomu na Slovensku 8 minut (D. Ilenčíková a spol.)
 5. Pilotní výsledky se zhodnocením abnormalit chromozomu (P. Němec)  8 minut
 6. Možnost přípravy DNA sond pro potřebu CMG  (J. Kroupová, E. Bártová) 10 minut
 7. Informace o společných projektech pro rok 2006 na základě jednání dopolední sekce B (K. Michalová) 5 minut      

 

12.40 hod. Hodnocení (S. Vostrejšová) 5 minut

13.00 - 14.15 hod. Oběd (restaurace hotelu Akademie)

 

WORKSHOP sponzorovaný firmou Janssen-Cilag ČR

14.30 - 16.30 hod. (Modrý salonek - 2. patro)

D. Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu

Řídí: R. Hájek a I. Špička

 1. Současné indikace a začlenění nových léků do léčebné strategie v ČR (V. Ščudla)  10 minut
 2. VELCADE - současné zkušenosti s léčbou v ČR (I. Špička) 10 minut
 3. VELCADE - současné zkušenosti s léčbou v SR (P. Kotouček) 10 minut
 4. VELCADE - analýza režimu VTD junior/senior (E. Gregora) 10 minut
 5. THALIDOMID - analýza režimu CTD junior/senior (M. Zemanová) 10 minut    
 6. Profylaktická a monitorovací opatření při léčbě thalidomidem a Velcade (L. Pour) 10 minut 
 7. Jaký je potenciál nových léků v budoucnosti (R. Hájek)  10 minut
 8. Diskuse nad vzájemnou spoluprací a indikací nemocných do studií a pro standardní léčbu relapsu bortezomibem a thalidomidem 20 minut 

16.30 hod. Závěr setkání

1. 4. 2006