První mezinárodní setkání na téma „Detekce chromozomálních aberací u mnohočetného myelomu“

Konference se konala 25.10.2006 v Brně, účastnily odborníci z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Pořádalo Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom ve spolupráci s CMG.

 25. 10. 2006
 Brno

Zápis

1. 10. 2006