Tisková zpráva z workshopu ILBITU a BVI

Odborníci z Česka, Slovenska, Polska, Španělska, USA a Itálie zabývající se mnohočetným myelomem a imunoterapeutickými postupy se již po čtvrté setkali v bohunickém kampusu.

  14. 10. 2009 — 15. 10. 2009
 Brno

Čtvrtý ročník mezinárodního setkání na téma Aplikace flow cytometrických a genomických přístupů u monoklonálních gamapatií a druhý ročník na téma Imunoterapie nádorů (peptidové vakcíny a mezenchymální stromální buňky), se konal 14. a 15. 10. 2009 v Brně. Konferenci pořádala tři pracoviště při Masarykově univerzitě (MU): Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie (UCBI) při Lékařské fakultě a Laboratoře molekulární cytogenetiky při Přírodovědecké fakultě. Tato pracoviště nyní vytvořila novou základnu - Babákův výzkumný institut. Výzkumné týmy působí pod vedením prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D. a doc. RNDr. Petra Kuglíka, CSc.

Pracoviště se podílí na mnoha českých i mezinárodních projektech, které se úspěšně zabývají diagnostikou, sledováním průběhu a léčbou nádorového onemocnění krve, zvaného mnohočetný myelom. Tým UCBI se zabývá výzkumem, vlastní produkcí a klinickou aplikací unikátních protinádorových vakcín. Pracoviště jsou součástí nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity a mají k dispozici jako dosud jediný výzkumný tým v České republice čisté výrobní prostory, ve kterých probíhá výroba vlastních protinádorových vakcín na základě schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Na jejich činnosti se společně podílejí výzkumní pracovníci a doktorandi Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty MU a FN v Brně.

Jako v předešlých letech měl každý den workshopu vstupní přednáškovou část. Nosným tématem prvního dne byly přednášky flowcytometrického týmu a hostů zaměřené na identifikaci normálních a klonálních subpopulací plazmatických buněk. Část přednášek byla věnována genomice, zejména epigenetickým přístupům a stanovení SNPs analýz (jednonukleotidových polymorfizmů) u mnohočetného myelomu. Praktická část byla zaměřena na identifikaci imunofenotypu plazmatických buněk přímo v laboratoři.

Druhý den konference byl věnován imunoterapii nádorových onemocnění. Imunoterapie znamená využití imunitního systému při léčbě těchto velmi závažných onemocnění. Konference se zejména dotkla vysoce aktuálního výzkumu moderního očkování proti vybraným typům nádorových onemocnění včetně leukémie. Jedná se přitom o velmi šetrnou alternativu nebo rozšíření současných léčebných možností v onkologii. Konference se přitom účastnili přední světoví odborníci na protinádorovou imunoterapii.

Významnými hosty našeho workshopu, kteří přednášeli byli dr. Bruno Paiva (Salamanka, Španělsko), prof. A. J. Barrett (Bethesda, USA), dr. Krzystof Giannopoulos (Lublin, Polsko) a dr. M. E. Bernardo (Pavia, Itálie).

Součástí programu byla i praktická ukázka využití nových metodik v našich laboratořích, neboť jedním z cílů tohoto pracovního setkání byla výměna zkušeností a metodická pomoc pracovištím v regionu střední a východní Evropy směřující ke standardizaci mezi jednotlivými výzkumnými týmy tak, aby výsledky výzkumu mohly být vzájemně sdílené a porovnatelné.

Ing. Gabriela Petrovičová, administrátor projektu

12. 12. 2009