Brněnští výtvarníci na pomoc onkologii - aukce obrazů

Nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání je pomoc pacientům s mnohočetným myelomem.

  14.6.2004, 16:00 — 28.6.2004, 18:00
 Divadlo Husa na Provázku, Brno

V péči o tyto pacienty už dosáhl určitého úspěchu. V loňském roce realizoval projekt vzorové čekárny ve Fakultní nemocnici Brno, vydal první číslo Občasníku - informačního zpravodaje určeného jak pacientům, tak i jejich rodinným příslušníkům a rovněž se podílel na reedici brožury pro nemocné a jejich příbuzné. Důraz na kvalitní informovanost a edukaci nemocných vhodně doplňují informace dostupné na těchto internetových stránkách, včetně nově aktivované "horké linky" pro nemocné s tímto onemocněním.

Dalším nosným programem nadačního fondu je podpora výzkumu, zvláště pak vývoje protinádorové vakcíny. Na podzim loňského roku byla v Brně provedena klinická podání protimyelomové vakcíny, která byla jako první protinádorová vakcína vyrobena v České republice. Byla připravena týmem odborníků z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU v Brně. Jsme rádi, že nadační fond se na tomto projektu podílí. Tato vakcína je jen první krůček na velmi dlouhé trati.

Na podporu tohoto výzkumu se nadační fond České myelomové skupiny rozhodl pro uspořádání veřejné aukce uměleckých děl. Oslovili jsme brněnské profesionální i amatérské výtvarníky a požádali je o podporu našeho projektu:

Několik ukázek:

Doc. ak. mal. Vl. Drápal Červený kůň
40 x 31 cm, malba na skle, 2003

Cena: 4 000 Kč
Ak. mal. J. Rajlich
Zkřížení
60 x 60 cm, koláž na překližce, 1990

Cena: 10 000 Kč
Prof. ak. mal. D. Chatrný
Signály
69 x 43,5 cm, dřevořez na papíře, 1962

Cena: 6 000 Kč
Prof. I. Serba
Fraktátový filigrán II
35 x 29 cm, počítačová grafika, 2001

Cena: 900 Kč

» Kompletní katalog nabízených výtvarných děl v aukci (PDF, vel. 1,5 MB)
 

Naše poděkování tedy patří těmto autorům za jejich ochotu nás podpořit. Dále bychom chtěli poděkovat managementu divadla Husa na provázku a vedení divadla, že nám pomohli tuto aukci zrealizovat. Rovněž náš dík náleží i Brněnské kapitálové spol. s r.o., která pro nás tuto aukci technicky zabezpečuje. A také všem ostatním, kteří se na této akci podíleli.

22. 2. 2004