Kvíz k výstavě obrazů

Krátký kvíz k příležitosti benefiční výstavy

  22. 2. 2004 — 22. 6. 2004
 Brno

1) Který český malíř je autorem obrazu alegorie Zima umístěného v presidentské lóži Národního divadla v Praze?
a) Mikoláš Aleš
b) Oldřich Blažíček
c) Vojtěch Hynais

2) Autorem obrazu Sova sněžná je:
a) Karel Purkyně
b) František Kupka
c) Alfred Justitz

3) Kapli sv. Kateřiny na Karlštejně vyzdobil obrazy:
a) Mistr Vyšebrodského oltáře
b) Mistr Theodorik
c) Mistr Třeboňského oltáře

4) Mnohočetný myelom je z krevních nádorových onemocnění:
a) nejčastějším
b) druhým nejčastějším
c) pátým nejčastějčím

5) První protinádorová vakcína připravená v ČR byla proti:
a) mnohočetnému myelomu
b) nádoru plic
c) nádoru tlustého střeva

6) Nejčastějšími prvními příznaky mnohočetného myelomu je:
a) bolest břicha
b) bolest zad
c) porucha zraku


Správné odpovědi: 1c; 2a; 3b; 4b; 5a; 6b

22. 2. 2004