Semináře myelomové skupiny při Interní hematoonkologické klinice FN Brno


Archiv

Rok 2014

MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ CMG 2014

 21.11.2014, 10:00
 Hotel Santon, Brno

Mikulášský seminář  CMG 2014 se uskuteční  21.11.2014. www.hanzo.cz/ms | PŘIHLÁŠKA | PROGRAM

XII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 11. – 12.4. 2014 v Mikulově

 11.4.2014, 10:00  —  12.4.2014, 17:00

 Mikulov

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“.

Ve dnech 11-12. dubna 2014 proběhl již XII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny. V rámci nabitého programu workshopu proběhly volby nového výkonného výboru na další čtyřleté období, včetně volby předsedy, dvou tajemníků a revizní komise a byl odsouhlasen nový statut organizace – spolku.

Rok 2013

XI. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26. – 27.2013 v Mikulově

 26.4.2013, 9:00  —  27.4.2013, 17:00

 Mikulov

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“. Program

Rok 2012

XI. Pracovní konference na téma monoklonální gamapatie

 16.10.2012, 10:00  —  16.10.2012, 16:00

 Hradec Králové

 16.10.2012, výukové centrum, areál Fakultní nemocnice, Hradec Králové.

Program

Rok 2011

Mikulášský seminář CMG

 9. 12. 2011  —  31. 12. 2011

 Brno

Tématem mikulášských seminářů je farmakoekonomika a racionální využívání účinných léků u mnohočetného myelomu používaných v centrech se zvláštní smlouvou se ZP na tuto léčbu.

Pozvánka               Program

X. Pracovní konference na téma monoklonální gamapatie

 18.10.2011, 9:00  —  18.10.2011, 16:00

 Hradec Králové

18.10.2011, výukové centrum, areál Fakultní nemocnice, Hradec Králové. Pozvánka a program

Rok 2010

Semináře na rok 2011

 13.1.2011, 15:00  —  15.12.2011, 18:00

 Brno
 • První analýza pacientů s amyloidózou léčených Velcade (Z. Adam)
 • Novinky z ASH (P. Szturz)
 • Představení nového MR pracoviště a seznámení s jeho možnostmi a limitacemi (P.Karásek, H.Kvasničková)
 • Organizace odběrů a koordinace u vzácných onemocnění (S.Ševčíková)
 • PET-CT vyšetření u MM (R.Koukalová, Z.Řehák)
 • Průlomová bolest – aktuální řešení (R.Hájek)
 • IX.národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • FISH u MGUS (A.Mikulášová)
 • Hodnocení SNP u MM (M.Almaši)
 • Novinky z workshopu IMWG (Paříž 2011) (L.Zahradová)
 • Aktivní studie 2011 (L.POUR)
 • Novinky z IMWG a EHA 2011 klinická část – zaměření na nové léky fáze I/II (V.Sandecká)
 • Klinické protokoly u MM na IHOK (L.Pour)
 • Změny v guidelines pro diagnostiku a zahájení léčby u MM (R.Hájek)
 • CGH array u MM (J.Smetana)
 • Diagnostika monoklonálních gamapatií a použití renálních referenčních mezí volných lehkých řetězců u pacientů s renální insuficiencí. (Z.Čermáková)
 • GEP profil u MM (P.Němec)
 • Mikulášský seminář
 • Vícečetná onemocnění MM z pohledu jeho incidence a prevalence v ČR (E.Geryk)
 • Hodnocení léčby bisfosfonáty u MM a jejich nežádoucích účinků (Š.Hrabovský)

Mikulášský seminář CMG

 26.11.2010, 10:00  —  26.11.2010, 18:00

 Brno

Mikulášský seminář se konal 26.11.2010 v Brně. PDF Pozvánka, PDF Program

Semináře v roce 2010

 12.1.2010, 15:00  —  18.1.2011, 18:00

 Brno - Bohunice
 • Použití Revlimidu v rámci programu CUP u pacientů se vzácnými diagnózami - základní informace a průběžné hodnocení (Z.Adam)
 • Extramedulární relaps MM, update výsledků na IHOK a připravované projekty (R.Hájek, L.Pour)
 • Efektivita režimů s thalidomidem a bortezomibem u pacientů s mnohočetným myelomem v rámci terapie první linie na IHOK
 • Srovnání účinnosti thalidomidových a bortezomibových režimů u prvního relapsu mnohočetného myelomu – zkušenosti IHOK (M.Krejčí)
 • Interpretace vyšetření monoklonálního imunoglobulinu (Z.Čermáková)
 • VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • Molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s MGUS (A. Mikulášová)
 • Detekce proteinu nestinu u mnohočetného myelomu (H.Šváchová)
 • Analýza trombotických komplikací při léčbě IMIDy (P.Szturz)
 • SNPs asociované s trombózou u nemocných s mnohočetným myelomem (M.Almáši)
 • Imunomonitoring protinádorové odpovědi u MM (L.Zahradová)
 • Využití průtokové cytometrie k odlišení vysoce rizikových monoklonálních gamapatií (L.Kovářová)
 • CMG 2008 – první výsledky
 • Extramedulární relaps – charakteristika buněk z ložiska (L.Pour)
 • Mikulášský seminář CMG
 • CMG přehledy 2010 (R.Hájek)

Rok 2009

Semináře v roce 2009

 17.2.2009, 15:00  —  27.11.2009, 18:00

 Brno
 • Vzácné kožní projevy monoklonálních gamapatií (Z. Adam)
 • Myelomové vzorky s nízkou infiltrací (I. Burešová)
 • Radioterapie u MM (KRO MOU FN Brno)
 • Bortezomib - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR (L.Zahradová /P. Němec)
 • Výsledky Kyfoplastiky u MM (Martina Veselá/L.Šmardová SVOČ)
 • Thalidomid - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR (M.Holánek/R.Zaoralová)
 • Velké Bílovice (všichni členové CMG)
 • Extramedulární relaps MM (V. Sandecká, L. Pour)
 • Možnosti vyhodnocení centrozomů u MM (přehled a pilotní data) (Elena Dementyeva)
 • Novinky z IMW 2009 a EHA 2009
 • Klinické studie s lenalidomidem (M. Holánek)
 • Klinické studie s bortezomibem (L. Zahradová)
 • Klinické studie, konsolidace a udržovací léčba (L. Pour)
 • Rok revlimidu na IHOK - aktualizovaná data (M. Holánek)
 • Angiogenní faktory u MM při léčbě IMIDy (H. Šváchová + L. Pour)
 • Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u MM (M. Al-Sahmani)
 • Fenotyp plazmocytů u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
 • Naše zkušenosti s léčbou amyloidózy (Z. Adam)
 • Mikulášský seminář

Rok 2008

Semináře v roce 2008

 26.2.2008, 15:00  —  16.12.2008, 17:00

 Brno, FN Bohunice
 • Možnosti MR detekce myelomové nemoci (M. Mechl)
 • Srovnání selekce myelomových buněk pomocí metody FACS a MACS (I. Burešová)
 • Pilotní analýza výsledků léčby režimem VCD různé intensity: Junior a Senior (L. Zahradová)
 • Metody používané při vyhodnocování chromozomálních aberací v URC-CMG a příklad jejich aplikace u nemocných léčených novými léky (R. Zaoralová)
 • Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM (P. Němec)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Celotělové vyšetření MIBI pomocí SPECT/CT (J. Prášek)
 • Dlouhodobé výsledky transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem (M. Krejčí)
 • Prognostický význam cytogenetických abnormalit u transplantovaných pacientů (R. Zaoralová)
 • Revlimid nový lék pro pacienty s myelomem, první zkušenosti na IHOK (M.Holánek)
 • Flowcytometrie u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
 • Waldenströmova makroglobulinemie - přehled a vlastní léčebné výsledky (Z. Adam)
 • Prognostický význam angiogenních cytokinů při léčbě Velcade (L.Pour)
 • Mikulášský seminář České myelomové skupiny (všichni členové CMG)
 • Neznámá místa (R.Hájek et al.)

Rok 2007

Semináře v roce 2007

 10.3.2007, 14:30  —  30.11.2007, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Genomický a proteomický panel vyš. vzorku kostní dřeně po zavedení  selekce MM buněk pomocí  přístrojů AUTOMACS a FACS ARIA (S. Dudová a R. Zaoralová)
 • Setkání České myelomové skupiny ve Velkých Bílovicích (všichni členové CMG)
 • Nové projekty CMG pro rok 2007
  CRAB - Časnější diagnózou k lepší kvalitě života (Z. Adam)
  RMG - Register of Monoclonal Gammopathy (R.Hájek) 
 • Osteonekróza čelisti (Z. Adam)
 • Výsledky FISH ve studii CMG 2002 (H. Grešlíková)
  HSP inhibitory a jejich uplatnění u MM (L. Zahradová)
 • Průtoková cytometrie - její přínos pro klinickou praxi u mnohočetného myelomu a MGUS (L. Kovářová)
  Waldenströmova makroglobulinémie - co přinesl KOS (Z. Adam)
 • Diskuze o významu alogenních transplantací u MM Aktuální stav ve světě - přehled (M. Krejčí)
  Zkušenosti center v ČR - Plzeň (V. Koza), Hradec Králové (V. Maisnar)
  Separace GVHD vs. GVT - aktuální stav experimentů v Brně a možnost využití u MM (J. Michálek, E. Matějková)
 • Mikulášský seminář Přehled činnosti v roce 2007 a plány pro rok 2008  (R. Hájek et al.)

Rok 2006

Semináře v roce 2006

 21.2.2006, 14:30  —  1.12.2006, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Novinky u myelomu z ASH (R. Hájek)
 • Léčba mnohočetného myelomu preparátem Velcade v monoterapii i v kombinacích (L. Pour)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Výsledky transplantační léčby u pacientů s mnohočetným myelomem na IHOK i v rámci ČR (M. Krejčí)
 • Monoklonální gamapatie typu IgM (Z. Adam)
 • Seznámení s MR přístrojem na MOÚ (R.Belanová)
 • Prezentace dotazníkového výzkumu premorbidní a současné osobnosti nemocných. (Marek Blatný, Filosofická fakulta MU, Psychologický ústav)
 • Velcade versus autologní transplantace z hlediska času do dalšího relapsu (Andrea Křivanová)
 • Přínos FLC pro časné stanovení účinnosti léčby lékem Velcade u mnohočetného myelomu (Roman Hájek)
 • Mikulášský seminář: Přehled činnosti v roce 2006 a plány pro rok 2006

Rok 2005

Semináře v roce 2005

 11.1.2005, 14:30  —  6.12.2005, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Vertebro- a kyfoplastika u osteoporotických zlomenin páteře (R. Chaloupka, J. Neubauer)
 • Zásadní nové poznatky prezentované na ASH 2004 o mnohočetném myelomu (M. Krejčí, R. Hájek)
 • Korelace PET s dalšími zobrazovacími metodami (Z. Adam)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Volné lehké řetězce u pacientů s mnohočetným mylomem s velmi dobrou léčebnou odpovědí (R. Hájek)
 • Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem (Z. Adam)
 • Zkušenosti s léčbou Velcade na IHOK (L. Pour)
 • Cytogenetická vyšetření u mnohočetného myelomu - přehled současných výsledků (A. Oltová)
 • Změny v organizaci léčby myelomu na IHOK
 • Mikulášský seminář

Rok 2004

Semináře v roce 2004

 24.2.2004, 14:30  —  14.12.2004, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Thalidomid v udržovací léčbě u mnohočetného myelomu (J. Kamelander)
 • Perspektivní nové léky pro mnohočetný myelom (A. Křivanová)
 • Histologie kostní dřeně, microvessel density a další informace (J. Mačák) - Klinika patologické anatomie
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Subjektivní nežádoucí účinky VAD a VID (M. Klimešová)
 • Poznatky z Bari (L. Pour)
 • Přínos vyšetření v diagnostice a monitorace mnohočetného myelomu (R. Hájek)
 • Výsledky labeling indexu - co nám říká v praxi (L. Kovářová)
 • Mikrovaskularita kostní dřeně a její korelace s prognózou mnohočetného myelomu (L. Pour, L. Křen)
 • Monoklonální gamapatie (R. Hájek)
 • LEHABI - Myelomový program (členové Lehabi)
 • Zhodnocení aktivit CMG a postřehy ze světa objektivem doc. MUDr. J. Bačovského, CSc.(všichni členové CMG)
  >> Kompletní seznam přednášejících vč. přednášek v PDF ke stažení

Rok 2003

Semináře v roce 2003

 25.2.2003, 14:30  —  16.12.2003, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Nefropatie u pacientů s monoklonální gamapatií (M. Hertlová)
 • Lodronat (K. Nevrtal)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Extramedulární relaps u pacientů s dg. mnohočetný myelom - studie 4W (L. Pour, Z. Adam)
 • Novinky ze Salamanky (M. Krejčí, R. Hájek)
 • Zobrazovací metody u mnohočetného myelomu (K. Novotná, T. Büchler)
 • Trombembolismus u pacientů s mnohočetným myelomem, možnosti predikce a profylaxe (M. Penka)
 • Mikulášský seminář (všichni členové CMG)

Rok 2002

Semináře v roce 2002

 5.2.2002, 14:30  —  31. 12. 2002

 Brno, FN Bohunice
 • Kvalita života u onemocnění mnohočetný myelom (MUDr. O. Sláma, prof.MUDr.Z.Adam,CSc.)
 • Zahájení nové studie - generálka (všichni členové CMG)
 • Problematika biochemického vyšetření u monoklonálních gamapatií (MUDr. Z. Čermáková, RNDr. H.Novotná)
 • Studenti - SVOČ
 • Moderní léčba myelomu (MUDr. R. Hájek)
 • Analýza práce nadačního fondu a program pro další období (Hájek R., Adam Z., Vorlíček J.)
 • Cytogenetic and Prognosis in Multiple Myeloma (prof. Dr. J. Drach, AKH Vídeň)
 • Pilotní nastavení analýzy hodnotící význam vybraných prognostických parametrů (LI, FISH de q13) (L. Kovářová, J. Sobotka)
 • Mikulášský seminář: - CMG v roce 2002 (10.12.2001), CMG v roce 2003 (všichni + hosté)

Rok 2001

Semináře v roce 2001

 13.3.2001, 14:30  —  12.12.2001, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Léčba progrese mnohočetného myelomu po autologní transplantaci - T2 model - Interleukin II. - zhodnocení. (A. Křivanová)
 • Prognostické parametry u mnohočetného myelomu - prezentace a diskuse grantového projektu IGF FN Brno pro rok 2001-2003 (R. Hájek a kol. )
 • Mnohočetný myelom - poznatky ze studijního pobytu v Austrálii a z mezinárodního sjezdu o myelomu v Kanadě. (M. Krejčí, R. Hájek)
 • Příprava nádorové vakcíny u mnohočetného myelomu - prezentace a diskuse grantových projektů. (R. Musilová, A. Fišerová, R. Hájek)
 • Vakcinace u mnohočetného myelomu- zahájení klinické aplikace na IHOK (T. Büchler, R. Hájek)
 • Nový panel sledovaných prognostických faktorů (L. Kovářová)
 • Aktuální léčebné strategie pro relabující nemocné s mnohočetným myelomem (Z.Adam, M. Krejčí)
 • Mikulášský seminář: CMG v roce 2001, CMG v roce 2002 (všichni+ hosté)

Rok 2000

Semináře v roce 2000

 11.1.2000, 14:30  —  12.12.2000, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Prognostické a prediktivní faktory u mnohočetného myelomu- příprava panelu (M. Krejčí, R, Hájek)
 • Seminář České myelomové skupiny při setkání hematologů a střední Moravy v Olomouci (CMG tým)
 • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 2000 a ASH 1999 (A. Křivanová, Z. Ráčil)
 • Radioterapie u mnohočetného myelomu (R.Soumarová,V. Spurný)
 • Problematika detekce monoklonálního imunoglobulinu u mnohočetného myelomu (E. Králová, Z.Adam)
 • Aktuální stav T2 modelu, diskuse k nové studii (A.Křivanová, R.Hájek)
 • Thalidomid - T2 model, účinnost a toxicita (A. Křivanová)
 • Bisfosfonáty a mnohočetný myelom (M. Tomíška)
 • Mikulášský seminář: CMG v roce 2000, CMG v roce 2001 (všichni+ hosté)

Rok 1999

Semináře v roce 1999

 16.2.1999, 14:30  —  31.12.1999, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Ortopedická problematika léčby mnohočetného myelomu a s tématem související kasuistiky (R. Chaloupka, Z. Adam)
 • Předběžná analýza dlouhodobých výsledků studie 4W (Marta Krejčí, Roman Hájek, Zdeněk Adam)
 • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 1999 (M.Krejčí)
 • Program "T2-model" - přehled prvních výsledků nemocných ve skupinách ( mini-alogenní transplantace, aktivace štěpu IL-2, bifosfonáty) a plán dalších studií (R. Hájek)
 • Vinorelbin-Dexametazon v léčbě prvního nebo druhého relapsu (progrese) mnohočetného myelomu. Hodnocení v rámci mezinárodní studie (Andrea Křivanová)
 • Novinky v léčbě MM, část 1. - přehled + imunoterapie (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (R. Hájek)
 • Parametrické zadání onkol. dekursu u nemocných s MM + navazující seminář UOC v 15.30 obecný
 • Novinky v léčbě MM, část 2. - transplantace (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (Z. Ráčil)
 • Mikulášský seminář, prezentace studie 4W, hodnocení CMG v roce 1999 (všichni)

Rok 1998

Semináře v roce 1998

 12.1.1998, 14:30  —  8.12.1998, 16:00

 Brno, FN Bohunice
 • Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk (Martin Klabusay)
 • Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk (R. Hájek)
 • Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště (M. Krejčí, Z.Adam)
 • Dvouleté hodnocení studie 4W (všichni + spolupráce s ostatními centry)
 • Bifosfonáty v léčbě myelomu (Andrea Křivanová)
 • Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem (Zdeněk Adam)
 • Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami (Roman Hájek)
 • Přehled klinických studií organizovaných CMGSoučasný stav a možnosti spolupráceZajímavé kazuistiky (Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
 • Flowcytometrické sledování nemocných s MM (Martin Klabusay, Michal Doubek)
 • Činnost CMG v roce 1998 (všichni)