Aktuality

Archiv

Chromozomální anomálie a jejich prognostický význam u mnohočetného myelomu

 26.6.2006, 14:30  —  26.6.2006, 16:00

 Brno - Bohunice

Listopadový seminář ve spolupráci s UOC a IHOK FRN Brno byl zaměřen na chromozomální anomálie a jejich prognostický význam u mnohočetného myelomu. Prof. Dr. J. Drach z Vídně patří mezi nejvýznamnější odborníky na tuto problematiku, podrobnosti naleznete na tomto letáčku.

Výstava Advent 2002

 18.11.2002, 9:00  —  6.12.2002, 16:30

 Brno

Výtěžek bude věnován na vybavení čekáren pro nemocné s hematoonkologickými nemocemi v nově vznikajícím ambulantním komplexu FN Brno Bohunice.

Přednáška doc. MUDr. R. Hájka na téma "Moderní léčba mnohočetného myelomu"

 26.6.2002, 14:30  —  26.6.2002, 16:00

 Brno - Bohunice

Viz. pozvánka

Benefiční divadelní představení "Děti na pomoc onkologii"

 7.6.2002, 9:30  —  7.6.2002, 12:00

 Divadlo Barka, Brno

Breaking the Wall, muzikál Joseph

Vernisáž prodejní výstavy obrazů

 6.5.2002, 9:00  —  2.6.2002, 17:00

 Brno

Vernisáž prodejní výstavy obrazů na podporu výzkumu onkologických onemocnění.

Setkání v Čejkovicích 15.-16.3.2002

 15.3.2002, 14:00  —  16.3.2002, 18:00

 Čejkovice

Program

Semináře v roce 2002

 5.2.2002, 14:30  —  31. 12. 2002

 Brno, FN Bohunice
  • Kvalita života u onemocnění mnohočetný myelom (MUDr. O. Sláma, prof.MUDr.Z.Adam,CSc.)
  • Zahájení nové studie - generálka (všichni členové CMG)
  • Problematika biochemického vyšetření u monoklonálních gamapatií (MUDr. Z. Čermáková, RNDr. H.Novotná)
  • Studenti - SVOČ
  • Moderní léčba myelomu (MUDr. R. Hájek)
  • Analýza práce nadačního fondu a program pro další období (Hájek R., Adam Z., Vorlíček J.)
  • Cytogenetic and Prognosis in Multiple Myeloma (prof. Dr. J. Drach, AKH Vídeň)
  • Pilotní nastavení analýzy hodnotící význam vybraných prognostických parametrů (LI, FISH de q13) (L. Kovářová, J. Sobotka)
  • Mikulášský seminář: - CMG v roce 2002 (10.12.2001), CMG v roce 2003 (všichni + hosté)

Zpět