Personnel

University Hospital Brno

Mgr. Eva Vetešníková

Mgr. Martina Vyhňáková

Radka Zůbková

Iveta Mareschová

University Hospital Hradec Kralove

Pavlína Dulíčková

University Hospital Ostrava

Mgr. Andrea Kořínková

Ing. Daniel Hořínek

Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.

University Hospital Olomouc

Iveta Slánská, Dis

Universtiy Hospital Kralovske Vinohrady

Ing. Kateřina Klásková

Hana Svobodová

General Teaching Hospital Charles University

Martina Jermoljevová

Petra Szendzielarzová

University Hospital Pilsen

Bc. Jiřina Sůvová

Blanka Červená