Board of Directors

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., chairman
Klinika hematoonkologie, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, executive secretary
4. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Jan Straub, deputy secretary
I. interní klinika - klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., honorary president and member of the executive committee
III.Interní klinika, NRE, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 796 01 Olomouc

MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., member of the executive committee
III. Interní klinika, NRE, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., member of the executive committee
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., member of the executive committee
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

MUDr. Evžen Gregora, member of the executive committee
Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 Praha 10

MUDr. Petr Pavlíček, member of the executive committee
Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 Praha 10

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., member of the executive committee
I. Interní klinika - klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, 128 08 Praha

MUDr. Jakub Radocha, member of the executive committee
IV. Interní hematologická klinika, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Miroslava Schützová, member of the executive committee
Hemato-onkologické oddělení, FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín

MUDr. Alexandra Jungová, member of the executive committee
Hemato-onkologické oddělení, FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín

prim. MUDr. Petr Kessler, member of the executive committee
Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

MUDr. Marek Wróbel, member of the executive committee
Komplexní onkologické centrum Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín

prim. MUDr. Jana Ullrychová, member of the executive committee
OKH, Masarykova nemocnice, o.z., Sociální péče 12A, 401 13 Ústní nad Labem

MUDr. Michal Sýkora, member of the executive committee
OKH, Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

prim. MUDr. Dagmar Adamová, member of the executive committee
HTO, Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava 

MUDr. Lenka Walterová, member of the executive committee and the audit committee
OKH, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec

prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., member of the audit committee
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., member of the audit committee
Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie LF MU, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

 

 

Electoral Regulations of Executive Board CMG (only in Czech language)