Older publications (1995–2005)

19952005

 1. Adam Z, Klabusay M, Vorlícek J, Hájek R. Detection of myeloma cells in the peripheral blood using flow cytometry. Vnitr Lek. 1997 Sep;43(9):592-8.
 2. Adam Z, Krahulová M, Spelda S, Vorlícek J, Hejlová N, Hájek R, Tomíska M. Evaluation of treatment of anemia with erythropoietin in patients with multiple myeloma. Vnitr Lek. 1995 Nov;41(11):767-72.
 3. Adam Z, Pour L, Svobodník A, Scudla V, Salajka F, Vytrasová M, Bacovský J, Schützová M, Koza V, Sumná E, Franková H, Lehanka F, Gumulec J, Stavarová Y, Cahová S, Vránová M, Dostálová V, Kessler P, Walterová L, Meluzínová I, Seifertová N, Sláma O, Büchler T, Krejcí M, Bencíková V, Nykodýmová V, Dusek L, Hájek R; Czech Myeloma Group. Quality of life and tolerance of maintenance therapy in patients with multiple myeloma. Vnitr Lek. 2002 Mar;48(3):216-29.
 4. Adam Z., Hájek R., Mayer J., Krejčí M., Křivanová A., Tomíška M., Doubek M., Všianská M., Vorlíček J.: Relaps mnohočetného myelomu - jaké léčebné možnosti máme? Klinická onkologie, 3, 1998, s. 73-79.
 5. Adam Z., Krejčí M., Bačovský J., Hejlová H., Kuča B., Švojgrová M., Fraňková H., Gumulec J., Janča J., Vepřek K., Januška J., Lehanka F., Rezek Z., Praskač P., Cahová S., Vránová M., Papajík T., Králová E., Novotná J., Sčudla V., Koza K., Drbal J., Faber E., Mareschová I., Mayer J., Vorlíček J., Hájek R. Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapií s transplantací autologních kmenových hemopoetických buněk a následnou udržovací léčbou Interferonem alfa-2b nebo Interferonem alfa-2b a Dexametazonem. Zpráva o probíhající studii 4W České myelomové skupiny.Vnitřní lékařství , 44, 1998, č.6, s. 400-408.
 6. Adam Z., Vorlíček J., Koptíková J. a spolupracovnícci: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Grada Publishing, a.s., Praha, 2003, 1. Vydání. ISBN 80-247-0677-6.
 7. Adam Z.,Tomiška M.,Hájek R.,Vorlíček J.: Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance. Vnitřní lékařství, 46, 2000,č.5 s. 2586-296.
 8. Adam Z.,Tomiška M.,Králová E.,Hájek R. et al: Diagnóza mnočetného myelomu. Postgraduální medicína, Prah,Strategie s.r.o.,2002,2,s.180-192, ISSN 1212-4174.
 9. Bačovský, J., Ščudla, V., Mysliveček, M., Nekula, J., Vytřasová, M.: Scintigraphy using 99mTc-MIBI (sestamibi), a sensitive parameter of activity of multiple myeloma. Neoplasma 52,2005,4,s.302-306.
 10. Bačovský, J.: Solitární plazmocytom. Interní medicína pro praxi, 7, 2005, č. 10, s.444-446.
 11. Büchler T, Hajek R, Bourkova L, et al. Generation of antigen-loaded dendritic cells in a serum-free medium using different cytokine combinations. Vaccine.2003,14;21(9-10):877-82.
 12. Büchler T, Hájek R, Kovárova L, Musilová R, Bourková L, Cech Z, Vánová P, Tůzová E, Vidláková P, Vorlícek J, Penka M. Low antigen-dependent activity of T cells after repeated stimulation using dendritic cells and expansion with interleukin-2. Neoplasma. 2003;50(5):345-9.
 13. Büchler T, Hajek R. Dendritic cell vaccines in the treatment of multiple myeloma - advances and limitations. Medical Oncology 2002:19(4):213-8.
 14. Buchler T, Kovarova L, Musilova R, Bourkova L, Ocadlikova D, Bulikova A, Hanak L, Michalek J, Hajek R.: Generation of dendritic cells using cell culture bags--description of a method and review of literature. Hematology. 2004 Jun; 9 (3):199-205.
 15. Buchler T, Krejci M, Svobodnik A, Adam Z, Minarik J, Bacovsky J, Scudla V, Mayer J, Vorlicek J, Hajek R. Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy. Hematol J. 2005;5(7):559-64.
 16. Buchler T., Michálek J., Kovářová L., Hájek R.: Dendritic cell-based immunotherapy for the treatment of hematological mclassancies. Hematology 2003, Vol. 5: 1-8.
 17. Büchler T., Musilová R., Kovářová L., Hájek R: Vakcíny v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie 2002 (Suplement), 44- 47.
 18. Fišerová A, Hajek R, Holubová V, Büchler T, Sobotka J, Kovářová L, Musilová R, Bourková L, Buliková A, Mareschová I, Janáčková Z, Váňová P, Kuglík P, Vorlíček J, Penka M. Detection of 13q abnormalities in multiple myeloma using immunomagnetically selected plasma cells. Neoplasma 2002:49(5):300-306.
 19. Fišerová A., Hájek R., Doubek M., Bulíková A., Bourková L., Banovská A., Vidláková P., Tůzova E., Mareschová I., Vorlíček J., Penka M.: Imunomagnetická separace myelomových buněk. Klinická onkologie 2001, 2: 46-49.
 20. Foldyna D, Kamelander J, Krejcí M, Hájek R. Desirable and undesirable effects of thalidomide in patients with multiple myeloma. Vnitr Lek. 2003 Nov;49(11):859-68.
 21. Hájek R, Adam Z, Krejcí M, Vásová I, Král Z, Vorlícek J. Treatment of multiple myeloma--melphalan monotherapy after bone marrow transplantation. Vnitr Lek. 1996 Apr;42(4):278-84. Review.
 22. Hájek R, Adam Z, Vásová I, Král Z. Evolution of multiple myeloma treatment from melphalan monotherapy to bone marrow transplantation. Acta Med Austriaca. 1996;23(3):85-91. Review.
 23. Hájek R, Korístek Z, Vinklárková J, Janovská E, Klabusay M, Doubek M, Dvoráková D, Bourková L, Dusek L, Büchler T, Adler J, Adam Z, Penka M, Mayer J, Vorlícek J. Interleukin-2 activation of haematopoietic stem cells. Acta Med Austriaca. 2002;29(2):61-7.
 24. Hájek R, Korístek Z, Vinklárková J, Janovská E, Klabusay M, Doubek M, Dvoráková D, Bourková L, Dusek L, Adler J, Mayer J, Vorlícek J. Activation of autologous hematopoietic stem cell transplants with interleukin-2. Cas Lek Cesk. 2001 Jul 19;140(14):430-5.
 25. Hájek R, Vásová I, Adam Z, Krejcí M, Mayer J, Krahulová M. Treatment of multiple myeloma. Vnitr Lek. 1996 May;42(5):345-50. Review.
 26. Hájek R, Vásová I, Adam Z, Mayer J. New approaches to management of multiple myeloma. Acta Med Austriaca. 1996;23(3):91-8. Review.
 27. Hájek R, Vorlicek J, Slavik M. Paclitaxel (Taxol): a review of its antitumor activity in clinical studies Minireview. Neoplasma. 1996;43(3):141-54. Review.
 28. Hájek R, Zácková D, Büchler T, Penka M, Krahulcová E, Korístek Z, Vinklárková J, Adler J, Janovská E, Indrák K, Faber E, Doubek M, Klabusay M, Oltová A, Kuglík P, Bourková L, Dusek L, Mareschová I, Mayer J, Vorlícek J. Treatment of chronic myeloid leukemia with autologous transplantation using peripheral blood stem cells or bone marrow cultured in IL-2 followed by IL-2, GM-CSF, and IFN-alpha administration. Med Oncol. 2003;20(1):69-76.
 29. Hájek R. Křivanová A., Bourková L., Doubek M. et al.: Biologie dendritických buněk a jejich příprava pro klinické užití (přehled a průběžné výsledky) (Dendritic cell biology and preparation for clinical applications (review and preliminary results). Klinická Onkologie 2001, 3, p. 79-84.
 30. Hájek R. Paclitaxel (Taxol). Cas Lek Cesk. 1996 Jun 12;135(12):393-6. Review.
 31. Hájek R., Adam Z., Křivanová A., Doubek M et al.: Current role of immunotherapy in multiple myeloma. Acta Med Austriaca, 25,1998, 3, 79-86.
 32. Hájek R., Büchler T., Musilová R., Křivanová A.: Perspektivní léky v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie 2002 (Suplement), 38- 41.
 33. Hájek R., Butch A.W.: Dendritic Cell Biology and the Application of Dendritic Cells to Immunotherapy of Multiple Myeloma. Medical Oncology, 17, 2000, 2-15.
 34. Hájek R., Kořístek Z., Vinklárková J., Janovská E., Klabusay M., Doubek M., Dvořáková D., Bourková L., Dušek L., Büchler T., Adler J., Adam Y., Penka M., Mayer J. a Vorlíček J.: Interleukin - 2 activation of hematopoietic stem cells. Acta Medica Austriaca 2002, 2, s. 61-67.
 35. Hájek R., Kořístek Z., Vinklárková J., Mayer J.,Vorlíček J.: Aktivace autologního transplantátu hematopoetických kmenových buněk interleukinem 2, Časopis lékařů českých, 140, 2001, č. 14, s. 430-434.
 36. Hájek R., Křivanová A., Krejčí M. a kol.: Perspektivy imunoterapie v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 12, 1999, 6, 185-190.
 37. Klabusay M., Doubek M., Adam Z., Hájek R., Křivanová A.: Detekce myelomových buněk v periferní krvi vícerozměrnou průtokovou cytometrií: Monitorování zbytkové nemoci. Detekcion o Myeloma Cells in Peripheral Blood with Triple-color Flow Cytometrie: Evaluation of Minimal Residual Disease. Časopis lékařů českých.139,2000 č l.14 s.432-436.
 38. Kovářová L.,Svobodník A., Büchler T., Musilová R., Hájek R., článek : Monitorace dendritických buněk a jejích podtypů v průběhu léčby nemocných s MM Klinická onkologie, 2002,6,211-215.
 39. Krejci M, Buchler T, Hajek R, Svobodnik A, Krivanova A, Pour L, Adam Z, Mayer J, Vorlicek J. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplant. 2005 Jan;35(2):159-64.
 40. Krejcí M, Doubek M, Adam Z, Hájek R, Vorlícek J, Mayer J. Autologous transplantation of peripheral hematopoietic cells in a patient with multiple myeloma and renal insufficiency. Vnitr Lek. 1997 Nov;43(11):756-8.
 41. Krejčí M., Adam Z., Mayer J., Hájek R., Vorlíček J.: Autologní transplantace periferních kmenových buněk v terapii relapsu mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 1998, 44, 12, s. 698-701.
 42. Krejčí M., Hájek R., Kořístek Z., Křivanová A., Navrátil M., Adam Z., Mobilizace kmenových krvetvorných buněk u pacientů s mnohočetným myelomem - srovnání tří variant stimulačních režimů. Vnitřní lékařství 46, 2000, 8, s.439-443.
 43. Krejčí M., Hájek R.,Ščudla V., Bačovský J., Indrák K., Faber E., Koza V., Schutzová M., Kuča B.,Šumná E., Fraňková H., Lehanka F., Gumulec J., Stavařová Z., Rezek Z., Praskač P., Cahová S., Vránová M., Vepřek K., Januška J., Kessler P., Pozděnová V., Walterová L., Štefánek I., Hausdorf P., Meluzínová I., Novosadová L., Leníčková S., Dušek L., Svobodník A., Králová E., Adam Z., Mayer J.,Vorlíček J. Autologní transplantace periferních hemopoetických buněk a následná udržovací terapie Interferonem alfa nebo Interferonem alfa a Dexamethasonem u nemocných s mnohočetným myelomem - průběžné výsledky randomizované klinické studie 4W České myelomové skupiny.Vnitřní lékařství, 47, 2001, Supplementum, s. 40-47.
 44. Krivanova A., Hajek R., Krejci M., Scudla V., Indrak K., Bacovsky J., Buchler T., Svobodnik A., Adam Z., Mayer J., Vorlicek J.: Second autologous transplantation for multiple myeloma patients relapsing after the first autograft - a pilot study for the evaluation of experimental maintenance therapies. Report of the prospective non-randomized pilot study of the czech myeloma group.Onkologie. 2004 Jun;27(3):275-9.
 45. Kubesová H, Penka M, Král Z, Vásová I, Hájek R, Adam Z, Navrátil M. Warning signs preceding the development of septic shock in patients with neutropenia treated for hematologic mclassancies. Cas Lek Cesk. 1999 Mar 1;138(5):147-51.
 46. Mayer J, Korístek Z, Pospísil Z, Vásová I, Adam Z, Hájek R, Krejcí M, Král Z, Navrátil M, Vorlícek J, Bourková L, Matýsková M, Adler J, Vinklárková J, Klabusay M, Koutná I, Hoffová V, Schmitzová D, Janovská E. Kinetics of hematopoiesis after high-dose chemotherapy and autologous peripheral stem cell transplantation. Cas Lek Cesk. 1999 Mar 15;138(6):170-7.
 47. Mayer J, Korístek Z, Vásová I, Müllerová I, Král Z, Navrátil M, Klabusay M, Vorlícek J, Vodvárka P, Hejlová N, Penka M, Krahulcová E, Tomíska M, Adam Z, Hájek R. Chemotherapy of resistant and recurrent lymphoma based on a combination of ifosfamide and etoposide. Antitumor effects, toxicity and stimulation of peripheral stem cells. Cas Lek Cesk. 1998 Oct 5;137(19):590-7.
 48. Michálek J, Büchler T, Hájek R. T lymphocyte therapy of cancer. Physiol Res. 2004;53(5):463-9. Review.
 49. Musilová R., Táborská E., Bourková L., Büchler T., Kovářová L. , Novotná H., Penka M., Hájek R.: Příprava a použití nádorového antigenu z patologického imunoglobulinu pro pacienty s mnohočetným myelomem.Transfuze a hematologie dnes září 2002.
 50. Mysliveček, M., Bačovský, J., Kamínek, M., Koranda, P., Vytřasová, M., Hušák, V., Ščudla, V., Nekula, J.. Prediktivní cena 99mTc-MIBI scintigrafie u nemocných s mnohočetným myelomem a potenciální úloha metody při jejich sledování po terapii. Klin onkol 18,2005,č,2,s.46-50.
 51. Pour L, Hájek R, Buchler T, Maisnar V, Smolej L. Angiogenesis and antiangiogenic cancer therapy. Vnitr Lek. 2004 Dec;50(12):930-8. Review.
 52. Pour L, Hajek R, Zdenek A, Krejci M, Krivanova A, Vorlicek J. Skin lesions induced by bortezomib. Haematologica. 2005 Dec;90(12 Suppl):ECR44.
 53. Rácil Z, Adam Z, Hájek R, Tomíska M, Krejcí M, Krivanová A, Höklová J, Doubek M, Mayer J, Vorlícek J. High-dosage chemotherapy with support of autologous haematopoietic cells in the treatment of multiple myeloma--review of contemporary possibilities. Vnitr Lek. 2001 Feb;47(2):92-8. Review. Czech.
 54. Scudla V, Bacovsky J, Indrak K, Kodouskova V, Vytrasova M, Faber E, Papajik T, Adam Z, Hajek R, Horak P, Martinek A; Czech Myeloma Group. Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during the last 40 years in the region of North and Middle Moravia: group of 562 patients. Hematol J. 2003;4(5):351-7.
 55. Scudla V, Bacovský J, Indrák K, Kod'ousková V, Vytrasová M, Faber E, Papajík T, Vavrdová V, Adam Z, Hájek R, Farbiaková V, Srovnalík K, Novosadová L, Vránová M, Micaníková M, Sumná E, Kuca B, Slezar J, Heincová V, Gumulec J, Zivná J, Schlemmer P, Lautnerová E, Lasota Z, Kubecková M, Krajsová I, Růzicka M, Cíhal K, Martínek A, Cernosek B, Doubravský J, Papajík J, Prod?lal P. Therapeutic results and changes in prognosis in patients with multiple myeloma in central and northern Moravia over the past 40 years. Vnitr Lek. 2002 Aug;48(8):707-17.
 56. Scudla, V., Ordeltova, M., Bacovsky, J., Vytrasova, M., Horak, P., Minarik, J.: The relationship between proliferation and apoptosis in patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance or multiple myeloma. Haematologica/Hematol J 2005;90:1713-1714.
 57. Smejkalová J, Vranová V, Oltová A, Kuglík P, Filková H, Heinigová J, Kovárová L, Adam Z, Krejcí M, Pour L, Büchler T, Svobodník A, Vostrejsová S, Kalábová V, Vorlícek J, Penka M, Hájek R. Comparison of standard prognostic factors with the deletion of 13q14 detected by interphase fluorescence in situ hybridization on separated and unseparated bone marrow cells in multiple myeloma. Cas Lek Cesk. 2005;144(7):483-8.
 58. Spicka I, Hájek R, Vytrasová M, Maisnar V, Gregora E, Schutzova M, Straub J, Scudla V, Adam Z, Klener P. Bortezomib (Velcade) in relapsed/refractory multiple myeloma--the first experience in the Czech Republic. Cas Lek Cesk. 2005;144(9):636, 638-40.
 59. Ščudla, V., Adam, Z.: Pohled na diagnostiku a prognostické faktory u mnohočetného myelomu. Transf Hematol dnes 11, suppl.2,2005,s.24-26.
 60. Ščudla, V., Minařík, J., Schneiderka, P., Kouřil, F., Kapustová, M., Vytřasová, M., Bačovský, J., Pika, T.: Význam sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu v diagnostice a hodnocení aktivity mnohočetného myelomu a vybraných monoklonálních gamapatií. Vnitř Lék 51,2005,č.11,s.1249-1259.
 61. Ščudla, V., Ordeltová, M., Bačovský, J., Vytřasová, M., Šumná, E., Martínek, A.,Horák, P.: A contribution to examination of propidium iodide and annexin V plasma cells indices in multiple myeloma. Neoplasma,50,2003,č.5,363-371. Scudla, V., Bacovsky, J., Indrak, K., Kodouskova, V., Vytrasova, M., Faber, E., Papajik, T., Adam, Z., Hajek, R., Horak, P., Martinek A. for Czech Myeloma Group. Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during last 40 years in the region of North and Middle Moravia? Group of 562 patients. Hematol.J.,4,2003, 351-357.
 62. Ščudla, V., Vytřasová, M., Minařík, J.: Klinický význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií. Trans. Hemat. Dnes. 2005,11, č,2,s.47-53.
 63. Tomíska M, Adam Z, Prokes B, Dusek L, Hájek R, Vorlícek J. Bone mineral density in multiple myeloma patients after intravenous clodronate therapy. Acta Med Austriaca. 2001;28(2):38-42.
 64. Vásová I, Penka M, Hájek R, Mayer J, Krahulcová E. A new purine analog in the treatment of hematologic mclassancy. I. Fludarabine. Vnitr Lek. 1997 Jan;43(1):45-50. Review.