Volební pravidla do výkonného výboru

Pravidla

Volební komise:

Plenární zasedání na své schůzi ustanoví tříčlennou volební komisi v tomto složení: jeden zástupce z členské základny CMG spolku a dvou zástupců z přípravného štábu výročního zasedání.

Povinnosti volební komise:

Povinností volební komise je otevření volebních lístků, které byly doručeny do data výročního zasedání v přítomnosti všech členů a sečtení hlasů. Výsledek voleb je komisí ohlášen vždy v den sečtení hlasů na výročním zasedání. V případě nepřítomnosti některého ze zvolených, je povinností volební komise dotyčného písemně oslovit a vyzvat k vyjádření, zda volbu přijímá.