Semináře myelomové skupiny při Interní hematoonkologické klinice FN Brno


Archiv

Rok 2014

MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ CMG 2014

3. 11. 2014

Mikulášský seminář  CMG 2014 se uskuteční  21.11.2014. www.hanzo.cz/ms | PŘIHLÁŠKA | PROGRAM

XII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 11. – 12.4. 2014 v Mikulově

17. 2. 2014

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“.

Ve dnech 11-12. dubna 2014 proběhl již XII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny. V rámci nabitého programu workshopu proběhly volby nového výkonného výboru na další čtyřleté období, včetně volby předsedy, dvou tajemníků a revizní komise a byl odsouhlasen nový statut organizace – spolku.

Rok 2013

XI. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26. – 27.2013 v Mikulově

1. 3. 2013

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“. Program

Rok 2012

XI. Pracovní konference na téma monoklonální gamapatie

16. 3. 2012

 16.10.2012, výukové centrum, areál Fakultní nemocnice, Hradec Králové.

Program

Rok 2011

Mikulášský seminář CMG

9. 12. 2011

Tématem mikulášských seminářů je farmakoekonomika a racionální využívání účinných léků u mnohočetného myelomu používaných v centrech se zvláštní smlouvou se ZP na tuto léčbu.

Pozvánka               Program

X. Pracovní konference na téma monoklonální gamapatie

25. 9. 2011

18.10.2011, výukové centrum, areál Fakultní nemocnice, Hradec Králové. Pozvánka a program

Rok 2010

Semináře na rok 2011

30. 12. 2010
 • První analýza pacientů s amyloidózou léčených Velcade (Z. Adam)
 • Novinky z ASH (P. Szturz)
 • Představení nového MR pracoviště a seznámení s jeho možnostmi a limitacemi (P.Karásek, H.Kvasničková)
 • Organizace odběrů a koordinace u vzácných onemocnění (S.Ševčíková)
 • PET-CT vyšetření u MM (R.Koukalová, Z.Řehák)
 • Průlomová bolest – aktuální řešení (R.Hájek)
 • IX.národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • FISH u MGUS (A.Mikulášová)
 • Hodnocení SNP u MM (M.Almaši)
 • Novinky z workshopu IMWG (Paříž 2011) (L.Zahradová)
 • Aktivní studie 2011 (L.POUR)
 • Novinky z IMWG a EHA 2011 klinická část – zaměření na nové léky fáze I/II (V.Sandecká)
 • Klinické protokoly u MM na IHOK (L.Pour)
 • Změny v guidelines pro diagnostiku a zahájení léčby u MM (R.Hájek)
 • CGH array u MM (J.Smetana)
 • Diagnostika monoklonálních gamapatií a použití renálních referenčních mezí volných lehkých řetězců u pacientů s renální insuficiencí. (Z.Čermáková)
 • GEP profil u MM (P.Němec)
 • Mikulášský seminář
 • Vícečetná onemocnění MM z pohledu jeho incidence a prevalence v ČR (E.Geryk)
 • Hodnocení léčby bisfosfonáty u MM a jejich nežádoucích účinků (Š.Hrabovský)

Mikulášský seminář CMG

14. 9. 2010

Mikulášský seminář se konal 26.11.2010 v Brně. PDF Pozvánka, PDF Program

Semináře v roce 2010

29. 3. 2010
 • Použití Revlimidu v rámci programu CUP u pacientů se vzácnými diagnózami - základní informace a průběžné hodnocení (Z.Adam)
 • Extramedulární relaps MM, update výsledků na IHOK a připravované projekty (R.Hájek, L.Pour)
 • Efektivita režimů s thalidomidem a bortezomibem u pacientů s mnohočetným myelomem v rámci terapie první linie na IHOK
 • Srovnání účinnosti thalidomidových a bortezomibových režimů u prvního relapsu mnohočetného myelomu – zkušenosti IHOK (M.Krejčí)
 • Interpretace vyšetření monoklonálního imunoglobulinu (Z.Čermáková)
 • VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • Molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s MGUS (A. Mikulášová)
 • Detekce proteinu nestinu u mnohočetného myelomu (H.Šváchová)
 • Analýza trombotických komplikací při léčbě IMIDy (P.Szturz)
 • SNPs asociované s trombózou u nemocných s mnohočetným myelomem (M.Almáši)
 • Imunomonitoring protinádorové odpovědi u MM (L.Zahradová)
 • Využití průtokové cytometrie k odlišení vysoce rizikových monoklonálních gamapatií (L.Kovářová)
 • CMG 2008 – první výsledky
 • Extramedulární relaps – charakteristika buněk z ložiska (L.Pour)
 • Mikulášský seminář CMG
 • CMG přehledy 2010 (R.Hájek)

Rok 2009

Semináře v roce 2009

27. 5. 2009
 • Vzácné kožní projevy monoklonálních gamapatií (Z. Adam)
 • Myelomové vzorky s nízkou infiltrací (I. Burešová)
 • Radioterapie u MM (KRO MOU FN Brno)
 • Bortezomib - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR (L.Zahradová /P. Němec)
 • Výsledky Kyfoplastiky u MM (Martina Veselá/L.Šmardová SVOČ)
 • Thalidomid - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR (M.Holánek/R.Zaoralová)
 • Velké Bílovice (všichni členové CMG)
 • Extramedulární relaps MM (V. Sandecká, L. Pour)
 • Možnosti vyhodnocení centrozomů u MM (přehled a pilotní data) (Elena Dementyeva)
 • Novinky z IMW 2009 a EHA 2009
 • Klinické studie s lenalidomidem (M. Holánek)
 • Klinické studie s bortezomibem (L. Zahradová)
 • Klinické studie, konsolidace a udržovací léčba (L. Pour)
 • Rok revlimidu na IHOK - aktualizovaná data (M. Holánek)
 • Angiogenní faktory u MM při léčbě IMIDy (H. Šváchová + L. Pour)
 • Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u MM (M. Al-Sahmani)
 • Fenotyp plazmocytů u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
 • Naše zkušenosti s léčbou amyloidózy (Z. Adam)
 • Mikulášský seminář

Rok 2008

Semináře v roce 2008

1. 1. 2008
 • Možnosti MR detekce myelomové nemoci (M. Mechl)
 • Srovnání selekce myelomových buněk pomocí metody FACS a MACS (I. Burešová)
 • Pilotní analýza výsledků léčby režimem VCD různé intensity: Junior a Senior (L. Zahradová)
 • Metody používané při vyhodnocování chromozomálních aberací v URC-CMG a příklad jejich aplikace u nemocných léčených novými léky (R. Zaoralová)
 • Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM (P. Němec)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Celotělové vyšetření MIBI pomocí SPECT/CT (J. Prášek)
 • Dlouhodobé výsledky transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem (M. Krejčí)
 • Prognostický význam cytogenetických abnormalit u transplantovaných pacientů (R. Zaoralová)
 • Revlimid nový lék pro pacienty s myelomem, první zkušenosti na IHOK (M.Holánek)
 • Flowcytometrie u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
 • Waldenströmova makroglobulinemie - přehled a vlastní léčebné výsledky (Z. Adam)
 • Prognostický význam angiogenních cytokinů při léčbě Velcade (L.Pour)
 • Mikulášský seminář České myelomové skupiny (všichni členové CMG)
 • Neznámá místa (R.Hájek et al.)

Rok 2007

Semináře v roce 2007

1. 1. 2007
 • Genomický a proteomický panel vyš. vzorku kostní dřeně po zavedení  selekce MM buněk pomocí  přístrojů AUTOMACS a FACS ARIA (S. Dudová a R. Zaoralová)
 • Setkání České myelomové skupiny ve Velkých Bílovicích (všichni členové CMG)
 • Nové projekty CMG pro rok 2007
  CRAB - Časnější diagnózou k lepší kvalitě života (Z. Adam)
  RMG - Register of Monoclonal Gammopathy (R.Hájek) 
 • Osteonekróza čelisti (Z. Adam)
 • Výsledky FISH ve studii CMG 2002 (H. Grešlíková)
  HSP inhibitory a jejich uplatnění u MM (L. Zahradová)
 • Průtoková cytometrie - její přínos pro klinickou praxi u mnohočetného myelomu a MGUS (L. Kovářová)
  Waldenströmova makroglobulinémie - co přinesl KOS (Z. Adam)
 • Diskuze o významu alogenních transplantací u MM Aktuální stav ve světě - přehled (M. Krejčí)
  Zkušenosti center v ČR - Plzeň (V. Koza), Hradec Králové (V. Maisnar)
  Separace GVHD vs. GVT - aktuální stav experimentů v Brně a možnost využití u MM (J. Michálek, E. Matějková)
 • Mikulášský seminář Přehled činnosti v roce 2007 a plány pro rok 2008  (R. Hájek et al.)

Rok 2006

Semináře v roce 2006

1. 1. 2006
 • Novinky u myelomu z ASH (R. Hájek)
 • Léčba mnohočetného myelomu preparátem Velcade v monoterapii i v kombinacích (L. Pour)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Výsledky transplantační léčby u pacientů s mnohočetným myelomem na IHOK i v rámci ČR (M. Krejčí)
 • Monoklonální gamapatie typu IgM (Z. Adam)
 • Seznámení s MR přístrojem na MOÚ (R.Belanová)
 • Prezentace dotazníkového výzkumu premorbidní a současné osobnosti nemocných. (Marek Blatný, Filosofická fakulta MU, Psychologický ústav)
 • Velcade versus autologní transplantace z hlediska času do dalšího relapsu (Andrea Křivanová)
 • Přínos FLC pro časné stanovení účinnosti léčby lékem Velcade u mnohočetného myelomu (Roman Hájek)
 • Mikulášský seminář: Přehled činnosti v roce 2006 a plány pro rok 2006

Rok 2005

Semináře v roce 2005

1. 1. 2005
 • Vertebro- a kyfoplastika u osteoporotických zlomenin páteře (R. Chaloupka, J. Neubauer)
 • Zásadní nové poznatky prezentované na ASH 2004 o mnohočetném myelomu (M. Krejčí, R. Hájek)
 • Korelace PET s dalšími zobrazovacími metodami (Z. Adam)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Volné lehké řetězce u pacientů s mnohočetným mylomem s velmi dobrou léčebnou odpovědí (R. Hájek)
 • Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem (Z. Adam)
 • Zkušenosti s léčbou Velcade na IHOK (L. Pour)
 • Cytogenetická vyšetření u mnohočetného myelomu - přehled současných výsledků (A. Oltová)
 • Změny v organizaci léčby myelomu na IHOK
 • Mikulášský seminář

Rok 2004

Semináře v roce 2004

1. 1. 2004
 • Thalidomid v udržovací léčbě u mnohočetného myelomu (J. Kamelander)
 • Perspektivní nové léky pro mnohočetný myelom (A. Křivanová)
 • Histologie kostní dřeně, microvessel density a další informace (J. Mačák) - Klinika patologické anatomie
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Subjektivní nežádoucí účinky VAD a VID (M. Klimešová)
 • Poznatky z Bari (L. Pour)
 • Přínos vyšetření v diagnostice a monitorace mnohočetného myelomu (R. Hájek)
 • Výsledky labeling indexu - co nám říká v praxi (L. Kovářová)
 • Mikrovaskularita kostní dřeně a její korelace s prognózou mnohočetného myelomu (L. Pour, L. Křen)
 • Monoklonální gamapatie (R. Hájek)
 • LEHABI - Myelomový program (členové Lehabi)
 • Zhodnocení aktivit CMG a postřehy ze světa objektivem doc. MUDr. J. Bačovského, CSc.(všichni členové CMG)
  >> Kompletní seznam přednášejících vč. přednášek v PDF ke stažení

Rok 2003

Semináře v roce 2003

1. 1. 2003
 • Nefropatie u pacientů s monoklonální gamapatií (M. Hertlová)
 • Lodronat (K. Nevrtal)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Extramedulární relaps u pacientů s dg. mnohočetný myelom - studie 4W (L. Pour, Z. Adam)
 • Novinky ze Salamanky (M. Krejčí, R. Hájek)
 • Zobrazovací metody u mnohočetného myelomu (K. Novotná, T. Büchler)
 • Trombembolismus u pacientů s mnohočetným myelomem, možnosti predikce a profylaxe (M. Penka)
 • Mikulášský seminář (všichni členové CMG)

Rok 2002

Semináře v roce 2002

1. 1. 2002
 • Kvalita života u onemocnění mnohočetný myelom (MUDr. O. Sláma, prof.MUDr.Z.Adam,CSc.)
 • Zahájení nové studie - generálka (všichni členové CMG)
 • Problematika biochemického vyšetření u monoklonálních gamapatií (MUDr. Z. Čermáková, RNDr. H.Novotná)
 • Studenti - SVOČ
 • Moderní léčba myelomu (MUDr. R. Hájek)
 • Analýza práce nadačního fondu a program pro další období (Hájek R., Adam Z., Vorlíček J.)
 • Cytogenetic and Prognosis in Multiple Myeloma (prof. Dr. J. Drach, AKH Vídeň)
 • Pilotní nastavení analýzy hodnotící význam vybraných prognostických parametrů (LI, FISH de q13) (L. Kovářová, J. Sobotka)
 • Mikulášský seminář: - CMG v roce 2002 (10.12.2001), CMG v roce 2003 (všichni + hosté)

Rok 2001

Semináře v roce 2001

1. 1. 2001
 • Léčba progrese mnohočetného myelomu po autologní transplantaci - T2 model - Interleukin II. - zhodnocení. (A. Křivanová)
 • Prognostické parametry u mnohočetného myelomu - prezentace a diskuse grantového projektu IGF FN Brno pro rok 2001-2003 (R. Hájek a kol. )
 • Mnohočetný myelom - poznatky ze studijního pobytu v Austrálii a z mezinárodního sjezdu o myelomu v Kanadě. (M. Krejčí, R. Hájek)
 • Příprava nádorové vakcíny u mnohočetného myelomu - prezentace a diskuse grantových projektů. (R. Musilová, A. Fišerová, R. Hájek)
 • Vakcinace u mnohočetného myelomu- zahájení klinické aplikace na IHOK (T. Büchler, R. Hájek)
 • Nový panel sledovaných prognostických faktorů (L. Kovářová)
 • Aktuální léčebné strategie pro relabující nemocné s mnohočetným myelomem (Z.Adam, M. Krejčí)
 • Mikulášský seminář: CMG v roce 2001, CMG v roce 2002 (všichni+ hosté)

Rok 2000

Semináře v roce 2000

1. 1. 2000
 • Prognostické a prediktivní faktory u mnohočetného myelomu- příprava panelu (M. Krejčí, R, Hájek)
 • Seminář České myelomové skupiny při setkání hematologů a střední Moravy v Olomouci (CMG tým)
 • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 2000 a ASH 1999 (A. Křivanová, Z. Ráčil)
 • Radioterapie u mnohočetného myelomu (R.Soumarová,V. Spurný)
 • Problematika detekce monoklonálního imunoglobulinu u mnohočetného myelomu (E. Králová, Z.Adam)
 • Aktuální stav T2 modelu, diskuse k nové studii (A.Křivanová, R.Hájek)
 • Thalidomid - T2 model, účinnost a toxicita (A. Křivanová)
 • Bisfosfonáty a mnohočetný myelom (M. Tomíška)
 • Mikulášský seminář: CMG v roce 2000, CMG v roce 2001 (všichni+ hosté)

Rok 1999

Semináře v roce 1999

1. 1. 1999
 • Ortopedická problematika léčby mnohočetného myelomu a s tématem související kasuistiky (R. Chaloupka, Z. Adam)
 • Předběžná analýza dlouhodobých výsledků studie 4W (Marta Krejčí, Roman Hájek, Zdeněk Adam)
 • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 1999 (M.Krejčí)
 • Program "T2-model" - přehled prvních výsledků nemocných ve skupinách ( mini-alogenní transplantace, aktivace štěpu IL-2, bifosfonáty) a plán dalších studií (R. Hájek)
 • Vinorelbin-Dexametazon v léčbě prvního nebo druhého relapsu (progrese) mnohočetného myelomu. Hodnocení v rámci mezinárodní studie (Andrea Křivanová)
 • Novinky v léčbě MM, část 1. - přehled + imunoterapie (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (R. Hájek)
 • Parametrické zadání onkol. dekursu u nemocných s MM + navazující seminář UOC v 15.30 obecný
 • Novinky v léčbě MM, část 2. - transplantace (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (Z. Ráčil)
 • Mikulášský seminář, prezentace studie 4W, hodnocení CMG v roce 1999 (všichni)

Rok 1998

Semináře v roce 1998

22. 1. 1998
 • Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk (Martin Klabusay)
 • Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk (R. Hájek)
 • Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště (M. Krejčí, Z.Adam)
 • Dvouleté hodnocení studie 4W (všichni + spolupráce s ostatními centry)
 • Bifosfonáty v léčbě myelomu (Andrea Křivanová)
 • Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem (Zdeněk Adam)
 • Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami (Roman Hájek)
 • Přehled klinických studií organizovaných CMGSoučasný stav a možnosti spolupráceZajímavé kazuistiky (Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
 • Flowcytometrické sledování nemocných s MM (Martin Klabusay, Michal Doubek)
 • Činnost CMG v roce 1998 (všichni)