Specifický léčebný program (SLP)

  Specifický léčebný program - Název Firma Datum schválení SLP SLP platný do:
1. Léčba nemocných s diagnózou refrakterní mnohočetný myelom (MM) nebo relabovaný mnohočetný myelom přípravkem Pomalyst (pomalidomid) Celgene 08/13 31.8.2014
2.  Léčba nemocných s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem přípravkem Kyprolis (carfilzomib) Amgen 05/15 30.5.2016
3.  Léčba nemocných s nově diagnostikovaným a relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem přípravkem Myrin (Thalidomid) Lipomed 11/15 31.10.2017
4. Léčba nemocných s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem přípravkem Darzalex (Daratumumab) Janssen 03/16 30.6.2017
5. Léčba nemocných s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem přípravkem ixazomib v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem Takeda 06/16 30.6.2017
6. Léčba nemocných s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem přípravkem Kyprolis (carfilzomib) - navazující SLP na Č.j. MZDR 10070/2015/FAR pro doléčení pacientů v tomto programu Amgen

10/16   zamítnuto