Informace pro sponzory spolek

Milé dámy, vážení pánové,

vaše pomoc a podpora budou využité k naplnění cílů nadačního fondu a spolku Česká myelomová skupina. Konkrétní využití vaší podpory můžete předem zvolit. Rádi vás seznámíme s aktuálními úkoly a programem České myelomové skupiny k naplňování cílů obou institucí.

Za vaši pomoc předem děkujeme.


Za CMG prof. MUDr. Roman Hájek, CSc

Uveden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 9159 (L 9159/RD22/KSRB).

Adresa:  FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00
Číslo účtu: 27- 8711040267/ 0100 (KB Brno-město)
IČ: 265 93 491
DIČ: CZ265 93 491