Mnohočetný myelom - léčba: radioterapie

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní léčby mnohočetného myelomu, jejímž cílem je potlačit myelomové buňky a mírnit bolesti kostí. Pokud je na rentgenovém snímku patrné větší osteolytické ložisko v nosném skeletu, považujeme za vhodné je ozářit, byť by ještě nebylo bolestivé. Cílem je zabránit progresi ložiska a tím patologické fraktuře, která by omezila hybnost pacienta. Osteolytická ložiska mimo nosný skelet ozařujeme, pokud jsou bolestivá nebo pokud by ohrožovala celistvost kosti. Radioterapie je tedy pravidelnou součástí léčby téměř všech nemocných s mnohočetným myelomem. U některých pacientů jsou na kontrolních rentgenových snímcích patrné osteosklerotické změny po ozáření, provázené zřejmě i zpevněním kosti.3. 4. 2024

Harmony Plus


» Archiv