Starší publikace (2006–2011)

 

2011

 1. Adam Z, Krejčí M, Neubauer J, Vaníček J. Mnohočetný myelom. Postgraduální medicína. 2011; 13 (5) 492-500.
 2. Almasi M, Sevcikova S, Slaby O, Kaisarova P, Maisnar V, Penka M, Pika T, Pour L, Radocha J, Scudla V, Svachova H, Hajek R. Association study of selected genetic polymorphisms and occurrence of venous thromboembolism in patients with multiple myeloma who were treated with thalidomide. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2011;11(5):414-20. IF 1,988
 3. Almási M, Sevcíková S, Sváhová H, Sábláková B, Májková P, Hájek R. Polymorphisms contribution to the determination of significant risk of specific toxicities in multiple myeloma. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S39-42.
 4. Al-Sahmani M, Trnavska I, Sevcikova S, Antosova M, Antosova L, Kissova J, Adam Z, Pour L, Nemec P, Greslikova H, Krejci M, Zahradova L, Bulikova A, Penka M, Hajek R. Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma. Neoplasma. 2011;58(6):554-60. IF 1,449
 5. Bladé J, Sonneveld P, San Miguel JF, Sutherland HJ, Hajek R, Nagler A, Spencer A, Robak T, Lantz KC, Zhuang SH, Harousseau JL, Orlowski RZ. Efficacy and safety of pegylated liposomal Doxorubicin in combination with bortezomib for multiple myeloma: effects of adverse prognostic factors on outcome. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2011;1;11(1):44-9. IF 1,988
 6. Buresová I, Kyjovská D, Kovárová L, Moravcová J, Suská R, Perutka T, Cumová J, Hájek R. Plasma cell separation algorithm from bone marrow symplex. Klin Onkol. 2011;24(1):35-40.
 7. Corthals SL, Kuiper R, Johnson DC, Sonneveld P, Hajek R, van der Holt B, Magrangeas F, Goldschmidt H, Morgan GJ, Avet-Loiseau H. Genetic factors underlying the risk of bortezomib induced peripheral neuropathy in multiple myeloma patients. Haematologica. 2011;96(11):1728-32. IF 6,532
 8. Cumova J, Potacova A, Zdrahal Z, Hajek R. Proteomic analysis in multiple myeloma research. Mol Biotechnol. 2011;47(1):83-93. Review. IF 2,091
 9. Delforge M, Terpos E, Richardson PG, Shpilberg O, Khuageva NK, Schlag R, Dimopoulos MA, Kropff M, Spicka I, Petrucci MT, Samoilova OS, Mateos MV, Magen-Nativ H, Goldschmidt H, Esseltine DL, Ricci DS, Liu K, Deraedt W, Cakana A, van de Velde H, San Miguel JF. Fewer bone disease events, improvement in bone remodeling, and evidence of bone healing with bortezomib plus melphalan-prednisone vs. melphalan-prednisone in the phase III VISTA trial in multiple myeloma. Eur J Haematol. 2011;86(5):372-84, doi: 10.1111/j.1600-0609.2011.01599.x. IF 2,785
 10. Dimopoulos MA, Mateos MV, Richardson PG, Schlag R, Khuageva NK, Shpilberg O, Kropff M, Spicka I, Palumbo A, Wu KL, Esseltine DL, Liu K, Deraedt W, Cakana A, Van De Velde H, San Miguel JF. Risk factors for, and reversibility of, peripheral neuropathy associated with bortezomib-melphalan-prednisone in newly diagnosed multiple myeloma patients: subanalysis of the phase 3 VISTA study. Eur J Haematol. 2011;86(1):23-31 IF 2,785
 11. Dimopoulos MA, Palumbo A, Attal M, Beksaç M, Davies FE, Delforge M, Einsele H, Hajek R, Harousseau JL, da Costa FL, Ludwig H, Mellqvist UH, Morgan GJ, San-Miguel JF, Zweegman S, Sonneveld P. Optimizing the use of lenalidomide in relapsed or refractory multiple myeloma: consensus statement. Leukemia. 2011;25(5):749-60. IF 8,966
 12. Hájek R, Krejcí M, Pour L, Adam Z. Multiple myeloma. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S10-3. Review.
 13. Hrabálek L, Bacovský J, Scudla V, Wanek T, Kalita O. Multiple spinal myeloma and its surgical management. Rozhl Chir. 2011;90(5):270-6.
 14. Kessler P, Pour L, Gregora E, Zemanova M, Penka M, Brejcha M, Adam Z, Bacovsky J, Fenclova M, Frankova H, Hausdorf P, Walterova L, Heinzova V, Holikova M, Krejci M, Kubackova K, Langrova E, Maisnar V, Meluzinova I, Stavarova Y, Straub J, Scudla V, Gumulec J, Ullrychova J, Hajek R; Czech Myeloma Group. Low molecular weight heparins for thromboprophylaxis during induction chemotherapy in patients with multiple myeloma. Klin Onkol. 2011;24(4):281-6.
 15. Klincová M, Sandecká V, Mikuláiová A, Radocha J, Maisnar V, Hájek R. Monoclonal gammopathy of undeterminated significance: introduction and current clinical issues. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S14-7. Review.
 16. Klincová M., Mikulášová A., Kovářová L., Sandecká V., Radocha J., Maisnar V., Adam Z., Krejčí M., Pour L., Zahradová L., Křivanová A., Szturz P., Hájek R.: Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu. Onkologie, 5, 2011, 3, s. 146-150.
 17. Kořen J, Spička I, Straub J, Vacková B, Trnková M, Pohlreich D, Pytlík R, Trněný M. Retrospective analysis of the results of high-dose chemotherapy with the support of autologous blood stem cells in patients with multiple myeloma. The experience of a single centre. Prague Med Rep. 2010;111(3):207-18.
 18. Kovárová L, Varmuzová T, Zarbochová P, Suská R, Muthu Raja KR, Stossová J, Penka M, Hájek R. Flow cytometry in monoclonal gammopathies. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S24-9. Review.
 19. Krejci M, Gregora E, Straub J, Minarik J, Scudla V, Adam Z, Krivanova A, Pour L, Zahradova L, Buchler T, Mayer J, Hajek R. Similar efficacy of thalidomide- and bortezomib-based regimens for first relapse of multiple myeloma. Ann Hematol. 2011; 90(12):1441-7.IF 2,688
 20. Kryukov F, Dementyeva E, Kuglík P, Hájek R. Visualization of numerical centrosomal abnormalities by immunofluorescent staining. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S49-52.
 21. Kryukov F, Dementyeva E, Smetana J, Sevcikova S, Kuglik P, Hajek R. Association of aneuploidy category with centrosome amplification in multiple myeloma. Leuk Lymphoma. 2011;52(10):2020-2. IF 2,492
 22. Machálková K, Maisnar V. The role of procalcitonin in the differential diagnosis of fever in patiens with multiple myeloma]. Klin Onkol. 2011;24(4):298-301.
 23. Machálková K., Radocha J., Maisnar V.: Hyperviskózní syndrom u pacientů s mnohočetným myelomem. Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, 2, s. 93-95.
 24. Maisnar V, Tichy M, Stulik J, Vavrova J, Friedecky B, Palicka V, Spirkova J, Zaloudkova L, Hernychova L, Spacilova J, Buchler T, Hajek R. The problems of proteinuria measurement in urine with presence of Bence Jones protein. Clin Biochem. 2011;44(5-6):403-5. IF 2,043
 25. Maisnar V., Klimeš D., Pelcová J., Hájek R.: Přínos registru monoklonálních gamapatií pro sledování nemocných s MGUS a mnohočetným myelomem - aktuální stav. Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, 2, s. 79-81.
 26. Maisnar V., Pelcová J., Klimeš D., Sandecká V., Radocha J., Klincová M., Hájek R.: RMG - Registr Monoklonálních Gamapatií. Onkologie, 5, 2011, 3, s. 138-140. ISSN 1802-4475.
 27. Minarik J, Scudla V, Ordeltova M, Pika T, Bacovsky J, Steinbach M, Kumar V, Van Ness B. Combined measurement of plasma cell proliferative and apoptotic index in multiple myeloma defines patients with good and poor prognosis. Leuk Res. 2011;35(1):44-8 IF 2,555
 28. Munshi NC, Anderson KC, Bergsagel PL, Shaughnessy J, Palumbo A, Durie B, Fonseca R, Stewart AK, Harousseau JL, Dimopoulos M, Jagannath S, Hajek R, Sezer O, Kyle R, Sonneveld P, Cavo M, Rajkumar SV, San Miguel J, Crowley J, Avet-Loiseau H; International Myeloma Workshop Consensus Panel 2. Consensus recommendations for risk stratification in multiple myeloma: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 2. Blood. 2011;117(18):4696-700. IF 10,558
 29. Muthu Raja KR, Kovárová L, Stossová J, Hájek R. Flow cytometric phenotyping and analysis of T regulatory cells in multiple myeloma patients. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S30-3.
 30. Palumbo A, Bringhen S, Ludwig H, Dimopoulos MA, Bladé J, Mateos MV, Rosiñol L, Boccadoro M, Cavo M, Lokhorst H, Zweegman S, Terpos E, Davies F, Driessen C, Gimsing P, Gramatzki M, Hàjek R, Johnsen HE, Leal Da Costa F, Sezer O, Spencer A, Beksac M, Morgan G, Einsele H, San Miguel JF, Sonneveld P. Personalized therapy in multiple myeloma according to patient age and vulnerability: a report of the European Myeloma Network (EMN). Blood. 2011;118(17):4519-29. IF 10,558
 31. Pika T, Balcárková J, Lochman P, Minařík J, Jarošová M, Raida L, Bačovský J, Ščudla V: Náhlá progrese mnohočetného myelomu charakterizovaná parciálním "light-chain escape" fenoménem a sekundární translokací t(8;14). Transfuze Hematol dnes. 2011;17(1):30-35.
 32. Pika T, Heřmanová Z, Lochman P, Zapletalová J, Minařík J, Bačovský J, Ščudla V. Systém HevyLite u IgA monoklonálních gamapatií - první zkušenosti. Klin Biochem Metab. 2011;19(2): 85-90.
 33. Potácová A, Stossová J, Buresová I, Kovárová L, Almási M, Penka M, Hájek R. Sample processing and methodological pitfalls in multiple myeloma research. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S18-23. Review.
 34. Radocha J., Maisnar V., Klincová M., Vávrová J., Kaisarová P., Hájek R., Tichý M., Malý J.:Výsledky prvních analýz z registru RMG - význam volných lehkých řetězců v prognóze MGUS a hodnocení kompletní remise MM. Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, 2, s. 82-84.
 35. Ryšavá R, Straub J, Vacková B, Kořen J, Trněný M, Potyšová Z, Špička I. Results of autologous stem cell transplantation for AL amyloidosis in one Czech center. Amyloid. 2011 Jun;18 Suppl 1:134-6. IF 1,433
 36. Ryška P., Maisnar V., Málek V., Kvasnička T., Jandura J., Štěpánová E., Hrubešová J., Řehák S.: Použití perkutánní vertebroplastiky u pacientů s mnohočetným myelomem - zkušenosti jednoho centra. Onkologie, 5, 2011, 3, s. 155-159.
 37. Sandecká V., Špička I., Gregora E., Ščudla V., Maisnar V., Krejčí M., Straub J., Pavlíček P., Minařík J., Radocha J., Adam Z., Pour L., Zahradová L., Hájek R.: Zkušenosti s používáním bortezomibu (Velcade) v České republice od roku 2004. Onkologie, 5, 2011, 3, s. 141-145.
 38. Scudla V, Petrova P, Minarik J, Pika T, Bacovsky J. Analysis of the serum levels of selected biological parameters in monoclonal gammopathy of undetermined significance and different stages of multiple myeloma. Neoplasma. 2011;58(6):499-506. IF 1,449
 39. Sevcíková S, Nemec P, Pour L, Hájek R. Genomics in multiple myeloma research. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S34-8.
 40. Smetana J, Fröhlich J, Vranová V, Mikulásová A, Kuglik P, Hájek R. Oligonucleotide-based array CGH as a diagnostic tool in multiple myeloma patients. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S43-8.
 41. Spicka I, Mateos MV, Redman K, Dimopoulos MA, Richardson PG. An overview of the VISTA trial: newly diagnosed, untreated patients with multiple myeloma ineligible for stem cell transplantation. Immunotherapy. 2011;3(9):1033-40. IF 0,542
 42. Sváchová H, Kovárová L, Stossová J, Potácová A, Pour L, Hájek R. Impact of nestin analysis in multiple myeloma. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S53-7.
 43. Svachova H, Pour L, Sana J, Kovarova L, Raja KR, Hajek R. Stem cell marker nestin is expressed in plasma cells of multiple myeloma patients. Leuk Res. 2011;35(8):1008-13. IF 2,555
 44. Szturz P, Adam Z, Klincová M, Feit J, Krejčí M, Pour L, Zahradová L, Vašků V, Hájek R, Mayer J. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2011;11(6):517-20. IF 1,988
 45. Szturz P, Jakubcová R, Adam Z, Klincová M, Krejcí M, Pour L, Zahradová L, Hájek R, Mayer J. Regression of an osteolytic lesion in a patient with multiple myeloma treated with clodronate after a successful therapy with bortezomib-based regiment. Klin Onkol. 2011;24(3):216-20.
 46. Ščudla V, Heřman M, Minařík J, Pika T, Hrbek J, Bačovský J, Heinzová V. Přínos celotělové  magnetické rezonance v diagnostice monoklonální gamapatie nejistého významu, mnohočetného myelomu a stanovení  stádia pokročilosti nemoci s pomocí  systému Durie-Salmon Plus. Vnitr Lek. 2011;57(1):52-60.
 47. Ščudla V, Heřman M, Minařík J, Pika T, Hrbek J, Bačovský J. Přínos celotělové magnetické rezonance v diagnostice monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu. Klin Biochem Metab 2011;19(2):72-78.
 48. Ščudla V, Heřman M, Mysliveček M. Současné možnosti diagnostiky myelomové kostní nemoci. Onkologie. 2011;5(3):131-137.
 49. Ščudla V. Postižení skeletu u mnohočetného myelomu. Postgraduální Medicína. 2011;13(7):728-736.
 50. Sváchová H, Kovárová L, Stossová J, Potácová A, Pour L, Hájek R. Impact of nestin analysis in multiple myeloma. Klin Onkol. 2011;24 Suppl:S53-7.
 51. Tichý M., Vávrová J., Maisnar V.: Zdvojené paraproteinémie. Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, 2, s. 91-92.
 52. Vávrová J, Maisnar V, Tichý M, Friedecký B, Čermáková Z, Dastych M, Gottwaldová J, Kučera P, Krotká J, Racek J, Ženková J, Schneiderka P, Lochman P, Zima T, Benáková H, Büchler T, Spáčilová J, Hájek R, Palička V. Interlaboratory study of free monoclonal immunoglobulin light chain quantification. Clin Chem Lab Med. 2011;49(1):89-92. IF 2,069

Ostatní výzkumné projekty

 1. Adam Z, Koukalová R, Sprláková A, Rehák Z, Cervinek L, Szturz P, Krejcí M, Pour L, Zahradová L, Moulis M, Prásek J, Chaloupka R, Hájek R, Mayer J. Successful treatment of Erdheim-Chester disease by 2-chlorodeoxyadenosine-based chemotherapy. Two case studies and a literature review. Vnitr Lek. 2011;57(6):576-89. Review.
 2. Adam Z, Koukalová R, Šprláková A, Řehák Z, Červinek L, Szturz P, Krejčí M, Pour L, Zahradová L, Moulis M, Prášek J, Chaloupka R, Hájek R, Mayer J. Úspěšná léčba Erdheimovy Chesterova nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosine. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní Lékařství. 201; 57 (6) 576-589.
 3. Adam Z, Šprláková A, Řehák Z, Koukalová R, Szturz P, Krejčí M, Pour L, Zahradová L, Červinek L, Křen L, Moulis M, Hermanová M, Mechl M, Prášek J, Hájek R, Z. Král, Mayer J. Parciální regrese ložisek  Erdheimovy – Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Popis případu a přehled literárních údajů. Klinická onkologie. 2011; 24 (5): 367-381.
 4. Szturz P, Adam Z, Hájek R, Mayer J. Successful anakinra therapy in 2 patients with Schnitzler syndrome. Onkologie. 2011;34(5):265-8. 
 5. Szturz P, Adam Z, Klabusay M, Fojtík Z, Kadanka Z, Stehlíková O, Chovancová J, Kalvodová L, Corbová D, Starý K, Neubauer J, Prásek J, Koukalová R, Rehák Z, Hájek R, Mayer J. Schnitzler syndrome: case report, the experience with glucocorticoid and anakinra (Kineret) therapies and monitoring of systemic cytokine response. Vnitr Lek. 2011;57(1):97-112.
 6. Szturz P, Adam Z, Sedivá A, Fojtík Z, Corbová D, Neubauer J, Prásek J, Hájek R, Mayer J. Schnitzler syndrome: diagnostics and treatment. Klin Onkol. 2011;24(4):271-7. Review.
 7. Vanícek J, Adam Z, Balsíková K, Krejcí M, Pour L, Szturz P, Zahradová L, Hájek R, Koukalová R, Rehák Z, Král Z, Mayer J. [MR-documented remission of pituitary stalk infiltration in patients with Langerhans cell histiocytosis following treatment with 2-chlorodeoxyadenosine]. Vnitr Lek. 2011;57(10):871-5.

2010

 1. Adam Z, Krejcí M, Pour L, Feit J, Büchler T, Hájek R. IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. Wien Klin Wochenschr. 2010;122(9-10):311-4. IF 0,955
 2. Adam Z, Nedbálková M, Krejcí M, Pour L, Husek K, Veselý K, Cermáková Z, Krivanová A, Mayer J, Hájek R. Více než 10 let trvající kompletní remise monoklonální gamapatie nejistého významu a vymizení nefrotického syndromu vzniklého na podkladě light chain deposition disease po léčbě vinkristinem, adriamycinem a vysokými dávkami dexametazonu (VAD). Vnitr Lek. 2010;56(3):240-6.
 3. Bacovsky J, Myslivecek M, Scudla V, Koranda P, Buriankova E, Minarik J, Pika T, Zapletalova J. Tc-99m MIBI scintigraphy in multiple myeloma: prognostic value of different Tc-99m MIBI uptake patterns. Clin Nucl Med. 2010;35(9):667-70. IF 3,915
 4. Cumova J, Potacova A, Zdrahal Z, Hajek R. Proteomic Analysis in Multiple Myeloma Research. Mol Biotechnol. 2010;47(1):83-93. IF 2,444
 5. Cumova J, Kovarova L, Potacova A, Buresova I, Kryukov F, Penka M, Michalek J, Hajek R. Optimization of immunomagnetic selection of myeloma cells from bone marrow using magnetic activated cell sorting. Int J Hematol. 2010;92(2):314-9. IF=1,168
 6. Dementyeva E, Nemec P, Kryukov F, Muthu Raja KR, Smetana J, Zaoralova R, Greslikova H, Kupska R, Kuglik P, Hajek R. Centrosome amplification as a possible marker of mitotic disruptions and cellular carcinogenesis in multiple myeloma. Leuk Res. 2010;34(8):1007-11. IF 2,358
 7. Engelhardt M, Kleber M, Udi J, Wäsch R, Spencer A, Patriarca F, Knop S, Bruno B, Gramatzki M, Morabito F, Kropff M, Neri A, Sezer O, Hajek R, Bunjes D, Boccadoro M, Straka C, Cavo M, Polliack A, Einsele H, Palumbo A. Consensus statement from European experts on the diagnosis, management, and treatment of multiple myeloma: from standard therapy to novel approaches. Leuk Lymphoma. 2010;51(8):1424-43. IF 2,397    
 8. Engelhardt M, Udi J, Kleber M, Spencer A, Rocci A, Knop S, Bruno B, Bringhen S, Pérez-Simón JA, Zweegman S, Driessen C, Patriarca F, Gramatzki M, Terpos E, Sezer O, Kropff M, Straka C, Johnsen HE, Waage A, Boegsted M, Lokhorst H, Hájek R, Morgan G, Boccadoro M, Ludwig H, Cavo M, Polliack A, Sonneveld P, Einsele H, Palumbo A. European Myeloma Network: the 3rd Trialist Forum Consensus Statement from the European experts meeting on multiple myeloma. Leuk Lymphoma. 2010;51(11):2006-11. IF 2,397
 9. Greslikova H, Zaoralova R, Filkova H, Nemec P, Oltova A, Kupska R, Rudolecka P, Smetana J, Pour L, Zahradova L, Krejci M, Buchler T, Adam Z, Hajek R, Kuglik P. Negative prognostic significance of two or more cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated with autologous stem cell transplantation. Neoplasma. 2010;57(2):111-7. IF 1,192
 10. Hájek R, Maisnar V, Gregora E. Moderní léčba mnohočetného myelomu. Farmakoterapie. 2010; 2:187-191.
 11. Holánek M, Hájek R. Použití lenalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2010;23(2):67-72.
 12. Krejčí M, Adam Z, Büchler T, Křivanová A, Pour L, Zahradová L, Holánek M, Sandecká V, Mayer J, Vorlíček J, Hájek R. Salvage treatment with upfront melphalan 100 mg/m2 and consolidation with novel drugs for fulminant progression of multiple myeloma. Ann Hematol. 2010;89(5):483-487. IF 2,919
 13. Kyle RA, Durie BG, Rajkumar SV, Landgren O, Blade J, Merlini G, Kröger N, Einsele H, Vesole DH, Dimopoulos M, San Miguel J, Avet-Loiseau H, Hajek R, Chen WM, Anderson KC, Ludwig H, Sonneveld P, Pavlovsky S, Palumbo A, Richardson PG, Barlogie B, Greipp P, Vescio R, Turesson I, Westin J, Boccadoro M; International Myeloma Working Group. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia. 2010;24(6):1121-7. IF 8,296
 14. Legartová S, Harničarová-Horáková A, Bártová E, Hájek R, Pour L, Kozubek S. Expression of RAN, ZHX-2, and CHC1L genes in multiple myeloma patients and in myeloma cell lines treated with HDAC and Dnmts inhibitors. Neoplasma. 2010;57(5):482-487. IF 1,192
 15. Ludwig H, Adam Z, Tothova E, Hajek R, Labar B, Egyed M, Spicka I, Gisslinger H, Drach J, Kuhn I, Hinke A, Zojer N. Thalidomide maintenance treatment increases progression-free but not overall survival in elderly patients with myeloma. Haematologica. 2010;95(9)1548-54. IF 6,416
 16. Ludwig H, Adam Z, Hajek R, Greil R, Tóthová E, Keil F, Autzinger EM, Thaler J, Gisslinger H, Lang A, Egyed M, Womastek I, Zojer N. Light Chain-Induced Acute Renal Failure Can Be Reversed by Bortezomib-Doxorubicin-Dexamethasone in Multiple Myeloma: Results of a Phase II Study. J Clin Oncol. 2010;28(30):4635-41. IF 17,793
 17. Michalek J, Ocadlikova D, Matejkova E, Foltankova V, Slaby O, Horvath R, Pour L, Hajek R. Individual myeloma-specific T-cell clones eliminate tumor cells and correlate with clinical outcomes in patients with multiple myeloma. Brit J Haematol. 2010;148(6):859-867. IF 4,597
 18. Mateos MV, Richardson PG, Schlag R, Khuageva NK, Dimopoulos MA, Shpilberg O, Kropff M, Spicka I, Petrucci MT, Palumbo A, Samoilova OS, Dmoszynska A, Abdulkadyrov KM, Schots R, Jiang B, Esseltine DL, Liu K, Cakana A, van de Velde H, San Miguel JF. Bortezomib plus melphalan and prednisone compared with melphalan and prednisone in previously untreated multiple myeloma: updated follow-up and impact of subsequent therapy in the phase III VISTA trial. J Clin Oncol. 2010;28(13):2259-66. IF 17,793
 19. Minarik J, Scudla V, Bacovsky J, Zemanova M, Pika T, Ordeltova M, Langova K. Thalidomide and bortezomib overcome the prognostic significance of proliferative index in multiple myeloma. Neoplasma. 2010;57(1):8-14. IF 1,192
 20. Muthu Raja KR, Kovarova L, Hajek R. Review of Phenotypic Markers Used in Flow Cytometric Analysis of MGUS and MM, and Applicability of Flow Cytometry in Other Plasma Cell Disorders. Br. Journal of Haematology. 2010;149(3):334-351. IF 4,597
 21. Nemec P, Zemanova Z, Greslikova H, Michalova K, Filkova H, Tajtlova J, Kralova D, Kupska R, Smetana J, Krejci M, Pour L, Zahradova L, Sandecka V, Adam Z, Buchler T, Spicka I, Gregora E, Kuglik P, Hajek R. Gain of 1q21 is an unfavorable genetic prognostic factor for multiple myeloma patients treated with high-dose chemotherapy. Biol Blood Marrow Transplant. 2010;16(4):548-54. IF 3,149
 22. Očadlíková D, Kryukov F, Mollová K, Kovářová L, Burešová I, Matějková E, Penka M, Büchler T, Hájek R, Michálek J. Generation of myeloma-specific T cells using dendritic cells loaded with MUC1- and hTERT- drived nonapeptides or myeloma cell apoptotic bodies. Neoplasma. 2010;57(5):455-464. IF 1,192
 23. Pika T, Minařík J, Lochman P, Bačovský J, Ščudla V. Přínos vyšetření sérových hladin volných lehkých řetězců pro subklasifikaci nesekretorické formy mnohočetného myelomu. Klin Biochem Metab. 2010;18(39):77-79.
 24. Pour L, Svachova H, Adam Z, Almasi M, Buresova L, Buchler T, Kovarova L, Nemec P, Penka M, Vorlicek J, Hajek R. Levels of angiogenic factors in patients with multiple myeloma correlate with treatment response. Ann Hematol. 2010;89(4):385-9. IF 2,919
 25. Pour L, Svachova H, Adam Z, Mikulkova Z, Buresova L, Kovarova L, Buchler T, Penka M, Vorlicek J, Hajek R. Pretreatment hepatocyte growth factor and thrombospondin-1 levels predict response to high-dose chemotherapy for multiple myeloma. Neoplasma. 2010;57(1):29-34. IF 1,192
 26. Radocha J, Maisnar V, Sandecká V, Vávrová J, Spáčilová J, Tichý M, Hájek R, Friedecký B, Malý J. Projekt MGUS 2010 – analýza dat 616 pacientů z registru RMG. Klin. Biochem. Metab. 2010;18(39):80-82. ISSN 1210-7921.
 27. Scudla V, Pika T, Budikova M, Petrova J, Minarik J, Bacovsky J, Langova K, Zivna J; Czech Myeloma Group. The importance of serum levels of selected biological parameters in the diagnosis, staging and prognosis of multiple myeloma. Neoplasma. 2010;57(2):102-10. IF 1,192
 28. Scudla V, Petrová P, Minarik J, Pika T, Budiková M, Bacovsky J, Repovsky S. Contribution to the evaluation of serum levels of selected biological parameters in monoclonal gammopathy of undetermined significance and in individual clinical stages of multiple myeloma. Vnitr Lek. 2010;56(6):591-601.
 29. Scudla V, Budíková M, Petrová P, Minarík J, Pika T, Bacovský J, Adamová D, Langová K; Ceská myelomová skupina. Analysis of serum levels of selected biological parameters in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma. Klin Onkol. 2010;23(3):171-81.
 30. Ščudla V, Pika T, Heřmanová Z. Hevylite – nová analytická metoda v diagnostice a hodnocení průběhu monoklonálních gamapatií. Klin Biochem Metab. 2010;18(39):62-68.
 31. Ščudla V, Ordeltová M, Faber E, Minařík J, Pika T, Bačovský J, Rytiková N, Indrák K, Dušek L. Vliv vysokodávkované chemoterapie s podporou autologní transplantace kmenových buněk na proliferační a apoptotické vlastnosti plazmatických buněk u mnohočetného myelomu. Transfuze Hematol dnes. 2010;16(2):92-100.
 32. Šolcová L, Maisnar V, Tichý M. Pozdní diagnostika mnohočetného myelomu – kazuistiky. Klin. Biochem. Metab. 2010;18(39):88-89. ISSN 1210-7921.
 33. Šváchová H, Pour L, Almáši M, Němec P, Králová D, Kovářová L, Penka M, Vorlíček J, Hájek R. Koncentrace hepatocytárního růstového faktoru a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes. 2010;16:30-34.
 34. Tichý M, Tichá V, Ščudla V, Šváchová M, Zapletalová J: Analýza angiogeneze v kostní dřeni u plazmocytárního myelomu. Čes.-slov Patol. 2010;46(1):15-19.
 35. Vanícek J, Krupa P, Adam Z. The value of various imaging techniques in diagnosing and monitoring the disease activity of multiple myeloma. Vnitr Lek. 2010;56(6):585-90.
 36. Vávrová J, Tichý M, Friedecký B, Maisnar V, Hájek R, Čermáková Z, Dastych M, Gottwaldová J, Kučera P, Krotká J, Racek J, Ženková J, Schneiderka P, Lochman P, Büchler T, Tima T, Benáková H, Spáčilová J, Palička V. Mezilaboratorní studie stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců imunoglobulinů. Klin. Biochem. Metab. 2010;18(39):73-76. ISSN 1210-7921. 

Knihy a kapitoly v knihách

 1. Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s. 2010;418 stran. ISBN 978-80-7262-648-9.
 2. Adam Z, Krejčí M, Pour L. Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích. In Akutní poškození a selhání ledvin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. od s. 325-356, 32 s. Med. ISBN 978-80-247-1121-8.
 3. Maisnar V., Straub J., Adam Z., Hájek R., Onderková A., Hrianka M.: Mnohočetný myelom. Vzdělávací CD pro pacienty a jejich blízké. 1.vyd. Hradec Králové: HK CREDIT s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86780-45-0.

2009

 1. Adam Z, Feit J, Krejcí M, Pour L, Vasků V, Cermáková Z, Mayer J, Hájek R. IgA pemphigus accompanying multiple myeloma has disappeared following the treatment with bortezomib (Velcade), cyclophosphamide and dexamethasone. Vnitr Lek. 2009;55(10):981-90. Czech.
 2. Adam Z, Pour L, Veselý K, Krejčí M, Fakan F, Hofstädter R, Büchler R, Hájek R, Mayer J. Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg. Onkologie. 2009;32(6)364-365. IF 1,545
 3. Adam Z, Krejcí M, Pour L, Stepánková S, Cermáková Z, Voska L, Teplan V, Krivanová A, Hájek R, Mayer J. Complete remission of nephrotic syndrome and improvement of renal function in a patient with light chain deposition disease following high dose chemotherapy with transplantation of autologous haematopoietic stem cells. Vnitr Lek. 2009;55(11):1089-96.
 4. Adam Z, Krejcí M, Tichý M, Stepánková S, Pour L, Hájek R. The treatment of renal failure in multiple myeloma. Vnitr Lek. 2009;55(6):570-82.
 5. Adam Z, Pour L, Krejcí M, Korístek Z, Navrátil M, Krivanová A, Zahradová L, Hájek R. Treatment of Waldenström macroglobulinaemia-the experience of one centre. Vnitr Lek. 2009;55(1):9-17.
 6. Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R. Zhodnocení dvouleté léčby Schnitzlerova syndromu (kopřivkové velkoplošné morfy, monoklonální IgM gamapatie a osteolyticko-osteosklerotické změny skeletu) preparátem anakinra (Kineret). Vnitřní lékařství. 2009;55(12):1196-1197
 7. Balcárková J, Urbánková H, Scudla V, Holzerová M, Bacovský J, Indrák K, Jarosová M. Gain of chromosome arm 1q in patients in relapse and progression of multiple myeloma. Cancer Genet Cytogenet. 2009;15;192(2):68-72. IF 1,482
 8. Bártová E, Krejcí J, Hájek R, Harnicarová A, Kozubek S. Chromatin structure and epigenetics of tumour cells: a review. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2009;9(1):51-61.
 9. Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, Miguel JS, Ludwig H, Hajek R, Palumbo A, Jagannath S, Blade J, Lonial S, Dimopoulos M, Comenzo R, Einsele H, Barlogie B, Anderson K, Gertz M, Harousseau JL, Attal M, Tosi P, Sonneveld P, Boccadoro M, Morgan G, Richardson P, Sezer O, Mateos MV, Cavo M, Joshua D, Turesson I, Chen W, Shimizu K, Powles R, Rajkumar SV, Durie BG; International Myeloma Working Group. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia. 2009;23(2):215-24. IF 8,634
 10. Giralt S, Stadtmauer EA, Harousseau JL, Palumbo A, Bensinger W, Comenzo RL, Kumar S, Munshi NC, Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, San Miguel J, Ludwig H, Hajek R, Jagannath S, Blade J, Lonial S, Dimopoulos MA, Einsele H, Barlogie B, Anderson KC, Gertz M, Attal M, Tosi P, Sonneveld P, Boccadoro M, Morgan G, Sezer O, Mateos MV, Cavo M, Joshua D, Turesson I, Chen W, Shimizu K, Powles R, Richardson PG, Niesvizky R, Rajkumar SV, Durie BG; IMWG. International myeloma working group (IMWG) consensus statement and guidelines regarding the current status of stem cell collection and high-dose therapy for multiple myeloma and the role of plerixafor (AMD 3100).Leukemia. 2009;23(10):1904-12. IF 8,634
 11. Hájek R, Adam Z, Maisnar V, Ballová V, Kessler P, Bačovský J, Buchtová I, Gregora E, Gumulec J, Krejčí M, Mistrík M, Pour L, Schützová M, Straub J, Ščudla V, Špička I, Tóthová E, Walterová L. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou a Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a Slovenskou myelómovou spoločností pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2009;15 (suppl 2):1-80
 12. Hájek R, Holánek M. Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu. Farmakoterapie. 2009; 5(2):159-163.
 13. Kovarova L, Buresova I, Buchler T, Suska R, Pour L, Zahradova L, Penka M, Hajek R. Phenotype of plasma cells in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Neoplasma. 2009;56(6):526-32. IF 1,179
 14. Krejcí J, Harnicarová A, Streitová D, Hájek R, Pour L, Kozubek S, Bártová E. Epigenetics of multiple myeloma after treatment with cytostatics and gamma radiation. Leuk Res. 2009;33(11):1490-8. IF 2,39
 15. Krejčí M, Ščudla V, Tothova E, Schutzova M, Koza V, Adam Z, Křivanová A, Pour L, Büchler T, Sandecká V, Králová D, Zahradová L, Vorlíček J, Mayer J, Hájek R. Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse. Clin Lymphoma Myeloma. 2009;9(6):436-442. IF 1,596
 16. Kryukov F, Očadlíková D, Kovářová L, Burešová I, Matějková E, Hájek R, Michálek J. In Vitro Activation of Cytotoxic T Lymphocytes By Muc1 Pulsed Dendritic Cells. The Open Cancer Immunology Journal. 2009; 2:31-36.
 17. Legartova S, Krejci J, Harnicarova A, Hajek R, Kozubek S, Bartova E. Nuclear topography of the 1q21 genomic region and Mcl-1 protein levels associated with pathophysiology of multiple myeloma. Neoplasma. 2009;56(5):404-13. IF 1,179
 18. Ludwig H, Hajek R, Tóthová E, Drach J, Adam Z, Labar B, Egyed M, Spicka I, Gisslinger H, Greil R, Kuhn I, Zojer N, Hinke A. Thalidomide-dexamethasone compared with melphalan-prednisolone in elderly patients with multiple myeloma. Blood. 2009;9;113(15):3435-42. IF 10,432
 19. Machálková K, Maisnar V. Lenalidomide in the treatment of multiple myeloma. Klin Onkol. 2009;22(3):117-20.
 20. Maisnar V. Bortezomib v léčbě prvního relapsu mnohočetného myelomu. Farmakoterapie. 2009;5(5): 510-515.
 21. Maisnar V., Hájek R. Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu. Remedia. 2009;18(6): 472-476.
 22. Maisnar V, Klimeš D, Hájek R. RMG – Registr monoklonálních gamapatií Klin. Biochem. Metab. 2009; 17 (38), No. 2:72–74.
 23. Minarik J, Scudla V. Measurement of proliferative and apoptotic indices in myeloma plasmocytes. In: Multiple myeloma: Symptom diagnosis and treatment. Edit. Georgiev M, Bachev E. Nova Science Publishers, Inc., 2009. ISBN 978-1-60876-108-1.
 24. Minarik J, Scudla V, Ordeltova M, Bacovsky J, Pika T, Langova K. Monitoring of plasma cell proliferative and apoptotic indices in the course of multiple myeloma. Leuk Lymphoma. 2009;50(12):1983-91. IF 1,939
 25. Minarik J, Scudla V, Ordeltova M, Bacovsky J, Pika T, Langova K. Prognostic significance of apoptotic index in multiple myeloma patients treated by conventional therapy and novel agents, thalidomide and bortezomib. Eur J Haematol. 2009;1;83(6):528-34. IF 2,237
 26. Mistrík M, Adam Z, Hájek R. Mnohopočetný myelóm (liečba). Interná medicína. 2009;9(5):258-262.
 27. Ocadlíková D, Zahradová L, Kovárová L, Smejkalová J, Pour L, Vidláková P, Kyjovská D, Moravcová J, Rycová M, Novotná H, Jelínková I, Penka M, Michálek J, Hájek R. The preparation of anticancer vaccine for patients with multiple myeloma on the base of monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells. Klin Onkol. 2009;22(2):67-72.
 28. Palumbo A, Sezer O, Kyle R, Miguel JS, Orlowski RZ, Moreau P, Niesvizky R, Morgan G, Comenzo R, Sonneveld P, Kumar S, Hajek R, Giralt S, Bringhen S, Anderson KC, Richardson PG, Cavo M, Davies F, Bladé J, Einsele H, Dimopoulos MA, Spencer A, Dispenzieri A, Reiman T, Shimizu K, Lee JH, Attal M, Boccadoro M, Mateos M, Chen W, Ludwig H, Joshua D, Chim J, Hungria V, Turesson I, Durie BG, Lonial S; IMWG. International Myeloma Working Group guidelines for the management of multiple myeloma patients ineligible for standard high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation. Leukemia. 2009;23(10):1716-30. IF 8,634
 29. Pika, T., Bacovsky, J., Vaverka, M., Hrbek, J., Hubacek, J., Spurna, D., Scudla, V.: Unusual manifestation of multiple myeloma: focal affection of central nervous systém in a patient with chronic lymphocytic leukaemia. Biomed Pap. 2009;153(4):271-273.
 30. Pour L, Adam Z, Buresova L, Krejci M, Krivanova A, Sandecka V, Zahradova L, Buchler T, Vorlicek J, Hajek R. Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib. Clin Lymphoma Myeloma. 2009;9(2):151-3. IF 1,596
 31. Pour L, Adam Z, Hájek R. Podpůrná léčba bisfosfonáty. Postgraduální medicína. 2009; 1:24-31. 
 32. Pour L, Hájek R, Adam Z, Krejcí M, Vorlícek J. The importance of autologous transplantation in multiple myeloma. Vnitr Lek. 2009;55(9):767-72.
 33. Pour L, Kovářová L, Büchler T, Adam Z, Penka M, Vorlíček J, Hájek R. Evaluation of HGF and endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture. Scripta medica. 2009; 82 (2):123-126.
 34. Pour L, Ščudla V, Gregora E, Maisnar V, Schützová M, Špička I, Bačovská J, Straub J, Hájek R. Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomeidem u pacientů s mnohočetným  myelomem v ČR – pilotní data u vysoce předléčených nemocných. Onkologie. 2009;3(5):311-313.
 35. Rehak S, Maisnar V, Malek V, Cesak T, Ryska P, Bartos M, Talab R. Diagnosis and surgical therapy of plasma cell neoplasia of the spine. Neoplasma. 2009;56(1):84-7. IF 1,179
 36. Sandecká V, Radocha J, Maisnar V, Hájek R. MGUS 2010 – výzkumný projekt zaměřený na identifikaci vysoce rizikové prekancerózy Klin. Biochem. Metab. 2009; 17 (2):2:75–76.
 37. Scudla V, Budíková M, Pika T, Bacovský J, Minarík J, Heinzová V, Langová K. The comparison of serum levels of selected biomarkers in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma. Cas Lek Cesk. 2009;148(7):315-22.
 38. Scudla, V., Pika, T., Budikova, M., Petrova, P., Bacovsky, J., Srovnalik, K., Minarik, J., Langova, K. for the Czech Myeloma Group. The relationship between some soluble osteogenic markers, angiogenic cytokines/other biological parameters and the stages of multiple myeloma evaluated according to the Durie-Salmon and International Prognostic Index stratification systems. Biomed Pap. 2009;153(4):275-282.
 39. Ščudla, V.: Současné možnosti léčby mnohočetného myelomu. Remedia.2009;19(6):410-419.
 40. Ščudla, V., Pika, T. Monoklonální gamapatie nejistého významu ve světle současných poznatků. Klin Biochem Metab. 2009;17(38),2:62-71.
 41. Tichy M, Friedecky B, Budina M, Maisnar V, Buchler T, Holeckova M, Gotzmannova D, Palicka V. Interference of IgM-lambda paraprotein with biuret-type assay for total serum protein quantification. Clin Chem Lab Med. 2009;47(2):235-6. IF 1,741
 42. Tichý M., Maisnar V., Hájek R. Monoklonální gamapatie. Klin. Biochem. Metab.2009;17(38):2:61
 43. Tichý M., Maisnar V., Hrnčíř Z., Vávrová J., Palička V. Kryoglobuliny v souboru 3392 monoklonálních imunoglobulinů. Klin. Biochem. Metab. 2009;17 (38): 2: 77-78
 44. Tichý M, Maisnar V, Stulík J, Vávrová J, Friedecký B, Palička V, Špirková J, Žaloudková L, Hernychová L, Spáčilová J, Buchler T, Hájek R. Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v moči s pozitivní Bence Jonesovou bílkovinou. Klin. Biochem. Metab. 2009;17(38):252- 255

2008

 1. Adam Z, Krikavová L, Krejcí M, Mechl M, Pour L, Moulis M, Vanícek J, Neumann C, Navrátil M, Veselý K, Vorlícek J. Treatment of multiple angiomatosis involving the skeleton and the abdominal and thoracic cavities with interferon alpha, thalidomide and zoledronate. Vnitr Lek. 2008 Jun;54(6):653-64.
 2. Adam Z, Pour L, Krejcí M, Stěpánková S, Svobodová I, Veselý K, Hájek R. Kidney damage in multiple myeloma and other monoclonal gammopathies. Vnitr Lek. 2008 Sep;54(9):847-61. Review.
 3. Adam Z, Scudla V, Krejcí M, Korístek Z. The treatment of Waldenström macroglobulinemia and the therapy of diseases caused by monoclonal IgM gammaglobulin. Vnitr Lek. 2008 Jan;54(1):68-83. Review.
 4. Adam Z, Krejcí M, Pour L, Neubauer J, Prásek J, Hájek R.Schnitzler syndrome--report on a fourteen-year course of the disease and an overview of information on the disease. Vnitr Lek. 2008 Dec;54(12):1140-53.
 5. Bártová E., Harničarová A., Krejčí J., Strašák L. and Kozubek S. (2008) Single-cell c-myc gene expression in relationship to nuclear domains. Chromosome Research, 16(2):325-43. IF 3,469
 6. Bártová E., Krejčí J., Hájek R., Harničarová A., Kozubek S. Chromatin Structure and Epigenetics of Tumour Cells: a Review. Accepted 2008, Cardiovascular and Haematological Disorders - Drug targets (formerly Current Drug Targets IF 4,035)
 7. Blatný M, Adam Z. Type C personality (cancer personality): current view and implications for future research. Vnitr Lek. 2008 Jun;54(6):638-45. Review
 8. Bladé J, Sonneveld P, San Miguel JF, Sutherland HJ, Hajek R, Nagler A, Spencer A, Robak T, Cibeira MT, Zhuang SH, Harousseau JL, Orlowski RZ, For The Doxil-Mmy-3001 Study Investigators. Pegylated Liposomal Doxorubicin plus Bortezomib in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma: Efficacy and Safety in Patients with Renal Function Impairment. Clin Lymphoma Myeloma. 2008 Dec 1;8(6):352-355. IF 3,105
 9. Kovárová L, Michálek J, Kýr M, Penka M, Hájek R. Comparison of dendritic cells antigens in healthy volunteers and monoclonal gammopathy of undetermined significance and/or multiple myeloma patients.Klin Onkol. 2008;21(1):20-5.
 10. Krejcí J, Harnicarová A, Kůrová J, Uhlírová R, Kozubek S, Legartová S, Hájek R, Bártová E. Nuclear organization of PML bodies in leukaemic and multiple myeloma cells. Leuk Res. 2008 Dec;32(12):1866-77. IF 2,561
 11. Krejčí J., Harničarová A., Štreitová D., Hájek R., Pour L., Kozubek S., Bártová E. Epigenetics of multiple myeloma after treatment with cytostatics and gamma-radiation. Revised for J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2008. IF 2,366 (zasláno)
 12. Krizalkovicová V, Maisnar V, Pour L, Radocha J, Hájek R. Monoclonal gammopathies of undetermined significance. Klin Onkol. 2008;21(4):160-4. Review.
 13. Kuchynka P, Palecek T, Simek S, Lubanda JC, Elleder M, Spicka I, Jansa P, Linhart A.Izolovaná forma kardiální amyloidosy ve formě počínající infiltrativní kardiomyopatie bez restriktivní fyziologie. ( The isolated form of cardiac amyloidosis in the form of beginning infiltrative cardiomyopathy without restrictive physiology.) Vnitr Lek. 2008;54(10):1010-3.
 14. Ludwig H, Hajek R, Tothova E, Drach J, Adam Z, Labar B, Egyed M, Spicka I, Gisslinger H, Greil R, Kuhn I, Zojer N, Hinke A. Thalidomide-dexamethasone compared to melphalan-prednisolone in elderly patients with multiple myeloma. Blood. 2008 Oct 27. [Epub ahead of print] IF 10,896
 15. Maisnar V, Hájek R, Scudla V, Gregora E, Büchler T, Tichý M, Kotoucek P, Kafková A, Forraiová L, Minarík J, Radocha J, Bláha V, Malý J.High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation changes prognosis of IgD multiple myeloma. Bone Marrow Transplant. 2008 Jan;41(1):51-4. IF 3,0
 16. Maisnar V, Tichy M, Stulik J, Urban P, Adam Z, Kadlckova E, Vavrova J, Palicka V, Jebavy L, Kodet R, Buchler T, Hajek R.:Capillary immunotyping electrophoresis and high resolution two-dimensional electrophoresis for the detection of mu-heavy chain disease. Clin Chim Acta. 2008 Mar;389(1-2):171-3. IF 2,601
 17. Nemec P, Kuglík P, Hájek R.The origin and formation of chromosomal translocations in multiple myeloma. Klin Onkol. 2008;21(2):53-8.
 18. Novotová E, Neuwirtová R, Jonásová A, Straub J, Spicka I.: Lenalidomid (Revlimid) v léčbě mnohočetného myelomu - první zkušenosti v České republice. (Lenalidomid (Revlimid) in the treatment of multiple myeloma-first experience in the Czech Republic). Cas Lek Cesk.2008;147(12):623-6.
 19. Ocadlíková D, Kovárová L, Hájek R, Michálek J.The preparation of myeloma-specific T cells activated with dendritic cells loaded with nonapeptides derived from mucin protein MUC1 and catalytic subunit of telomerase utery. Klin Onkol. 2008;21(2):59-65.
 20. Rawstron AC, Orfao A, Beksac M, Bezdickova L, Brooimans RA, Bumbea H, Dalva K, Fuhler G, Gratama J, Hose D, Kovarova L, Lioznov M, Mateo G, Morilla R, Mylin AK, Omedé P, Pellat-Deceunynck C, Perez Andres M, Petrucci M, Ruggeri M, Rymkiewicz G, Schmitz A, Schreder M, Seynaeve C, Spacek M, de Tute RM, Van Valckenborgh E, Weston-Bell N, Owen RG, San Miguel JF, Sonneveld P, Johnsen HE; on behalf of the European Myeloma Network. Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders. Haematologica. 2008 Mar; 93(3). 431-438, 8s. ISSN 0390-6078 (Print), ISSN 1592-8721 (Electronic) IF 5,516
 21. San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, Dimopoulos MA, Shpilberg O, Kropff M, Spicka I, Petrucci MT, Palumbo A, Samoilova OS, Dmoszynska A, Abdulkadyrov KM, Schots R, Jiang B, Mateos MV, Anderson KC, Esseltine DL, Liu K, Cakana A, van de Velde H, Richardson PG; VISTA Trial Investigators. Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma. N Engl J Med. 2008 Aug 28;359(9):906-17. IF 52,589
 22. Sonneveld P, Hajek R, Nagler A, Spencer A, Bladé J, Robak T, Zhuang SH, Harousseau JL, Orlowski RZ; for the DOXIL MMY 3001 Study Investigators. Combined pegylated liposomal doxorubicin and bortezomib is highly effective in patients with recurrent or refractory multiple myeloma who received prior thalidomide/lenalidomide therapy. Cancer. 2008 Apr 1;112(7):1529-1537. IF 4,632
 23. Tichy M, Palicka V, Budina M, Andrys C, Maisnar V, Vavrova J, Hajek R. The czech national external quality assessment of monoclonal immunoglobulin in the period of 1996 - 2005. Neoplasma. 2008;55(1):61-4. IF 1,208
 24. Zemanova M, Scudla V, Adam Z, Gregora E, Pour L, Minarik J, Pavlicek P, Pika T, Bacovsky J. Low-dose thalidomide regimens in therapy of relapsed or refractory multiple myeloma. Neoplasma. 2008;55(4):345-9. IF 1,208

2007

 1. Adam Z, Bolcak K, Stanicek J, Buchler T, Pour L, Krejci M, Prasek J, Neubauer J, Vorlicek J, Hajek R. Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance. Neoplasma. 2007;54(6):536-40. IF 1,247
 2. Adam Z, Smardová J, Scudla V. Waldenström macroglobulinemia--clinical manifestations and differential diagnosis and prognosis of the disease. Vnitr Lek. 2007 Dec;53(12):1325-37. Review.
 3. Adam Z, Straub J, Scudla V. Recommendations of the Czech Myeloma Group (CMG) for the providing early diagnosis of multiple myeloma in conditions of the outpatient clinical praxis. Cas Lek Cesk. 2007;146(9):671-2.
 4. Adam Z, Vorlícek J, Korístek Z, Adamová Z. Improvement in the results of treatment of selected blood diseases and changes in the costs of such treatment. Issues for economists and other experts. Vnitr Lek. 2007 Jun;53(6):735-49. Review.
 5. Cocks K, Cohen D, Wisl?ff F, Sezer O, Lee S, Hippe E, Gimsing P, Turesson I, Hajek R, Smith A, Graham L, Phillips A, Stead M, Velikova G, Brown J; EORTC Quality of Life Group. An international field study of the reliability and validity of a disease-specific questionnaire module (the QLQ-MY20) in assessing the quality of life of patients with multiple myeloma. Eur J Cancer. 2007 Jul;43(11):1670-8. IF 4,167
 6. Dmoszynska A, Kloczko J, Rokicka M, Hellmann A, Spicka I, Eid JE. A dose exploration, phase I/II study of administration of continuous erythropoietin receptor activator once every 3 weeks in anemic patients with multiple myeloma receiving chemotherapy. Haematologica. 2007 Apr;92(4):493-501. IF 5,032
 7. Kovarova L, Buchler T, Pour L, Zahradova L, Ocadlikova D, Svobodnik A, Penka M, Vorlicek J, Hajek R. Dendritic cell counts and their subsets during treatment of multiple myeloma. Neoplasma. 2007;54(4):297-303. IF 1,247
 8. Krejci M, Hajek R, Buchler T, Krivanova A, Svobodnik A, Pour L, Adam Z, Mayer J, Vorlicek J. Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients. Neoplasma. 2007;54(2):143-8. IF 1,247
 9. Maisnar V, Radocha J, Buchler T, Blaha V, Maly J, Hajek R. Monotherapy with low-dose thalidomide for relapsed or refractory multiple myeloma: better response rate with earlier treatment. Eur J Haematol. 2007 Oct;79(4):305-9. IF 1,863
 10. Maisnar V, Tichy M, Smolej L, Zak P, Radocha J, Palicka V, Maly J, Blaha V. Isotype class switching after transplantation in multiple myeloma. Neoplasma. 2007;54(3):225-8. IF 1,247
 11. Mecl J, Benáková H, Nohejlová A, Straub J, Zima T, Spicka I. Detection of free light chains--a new method of diagnostics of haematological diseases. Cas Lek Cesk. 2007;146(2):159-62.
 12. Orlowski RZ, Nagler A, Sonneveld P, Blade J, Hajek R, Spencer A, San Miguel J, Robak T, Dmoszynska A, Horvath N, Spicka I, Sutherland HJ, Suvorov AN, Zhuang SH, Parekh T, Xiu L, Yuan Z, Rackoff W, Harousseau JL. Randomized phase III study of pegylated liposomal doxorubicin plus bortezomib compared with bortezomib alone in relapsed or refractory multiple myeloma: combination therapy improves time to progression. J Clin Oncol. 2007 Sep 1;25(25):3892-901. IF 13,598
 13. Pospísilová Y, Adam Z. Disorder of glucose metabolism regulation in patients with multiple myeloma treated with high doses of corticosteroids at our clinic in 2004. Vnitr Lek. 2007 Jan;53(1):18-23.
 14. Radocha J, Maisnar V. Low-dose thalidomide in refractory and relapsing multiple myeloma. Vnitr Lek. 2007 Feb;53(2):129-34.
 15. Vosmik M, Cermanova M, Odrazka K, Maisnar V, Zouhar M, Kordac P, Petera J. Solitary extramedullary plasmacytoma in the oropharynx: advantages of intensity-modulated radiation therapy. Clin Lymphoma &Myeloma. 2007 May;7(6):434-7. IF 2,444
 16. Zelená J, Hájek R. Proteomics techniques and their application in haemato-oncologic mclassancies. Cas Lek Cesk. 2007;146(7):586-92. Review.

2006

 1. Adam Z, Bednarík J, Neubauer J, Chaloupka R, Fojtík Z, Vanícek J, Pour L, Cermákova Z, Scudla V, Maisnar V, Straub J, Schützová M, Gregora E, Weinreb M, Stuchlíková K, Stanícek J, Hájek R, Krejcí M, Vorlícek J; Czech Myeloma Society. Recommendations for early identification of damage to the skeleton by mclassant processes, and for early diagnosis of multiple myeloma. Vnitr Lek. 2006 Nov;52 Suppl 2:9, 11-31.
 2. Adam Z, Bolcák K, Stanícek J, Pour L, Hájek R, Krejcí M, Prásek J, Neubauer J, Mareschova Y, Vorlícek J. The value of fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma. Vnitr Lek. 2006 Mar;52(3):207-14.
 3. Kuglík P, Filková H, Oltová A, Hájek R. The significance and current diagnostic options of cytogenetic changes in multiple myeloma. Vnitr Lek. 2006 Nov;52 Suppl 2:76-8. Review.
 4. Maisnar V, Tousková M, Tichý M, Krejsek J, Chrobák L, Voglová J, Malý J. The significance of soluble CD138 in diagnosis of monoclonal gammopathies. Neoplasma. 2006;53(1):26-9. IF 0,731
 5. Maisnar V., Tichý M., Hájek R., Friedecký B., Jarolímková E., Vogtová D. a další: Standardizace biochemických laboratorních vyšetření u mnohočetného myelomu. Transfuze a Hematologie dnes, 12, 2006, 3, s. 174-179.
 6. Mysliveček, M., Nekula, J., Bačovský, J.: Zobrazovací metody v diagnostice a sledování mnohočetného myelomu. Vnitř lék 52,2006,S2, s.46-54.
 7. Ocadlikova D, Zahradova L, Kovarova L, Penka M, Zaloudik J, Buchler T, Hajek R, Michalek J. Isolation and expansion of allogeneic myeloma-specific interferon-gamma producing T cells for adoptive immunotherapy. Med Oncol. 2006;23(3):377-84. IF 1,000
 8. Ryska P, Rehák S, Odráka K, Maisnar V, Raupach J, Málek V, Renc O, Kaltofen K. Role of percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty in the treatment of oncology disorders of the spine. Cas Lek Cesk. 2006;145(10):804-9; discussion 809-10.
 9. Scudla, V., Ordeltova, M., Minarik, J., Dusek, L., Zemanova, M., Bacovsky, J for Czech Myeloma Group. Prognostic significance of plasma cell propidium iodide and annexin-V indices and their mutual ratio in multiple myeloma. Neoplasma 2006;53(3):213-218. IF 0,731
 10. Scudla, V., Zemanova, M., Minarik, J., Bacovsky, J., Ordeltova, M., Indrak, K., Budikova, M., Dusek, L., Farbiakova, V, for Czech Myeloma Group. International prognostic index (IPI) - a critical comparison with five multiple myeloma staging systems in the group of 270 patients treated by conventional chemotherapy. Neoplasma 2006;53(4):277-284. IF 0,731
 11. Ščudla, V., Adam, Z.: Diagnostický význam a úskalí hodnocení roztěrového preparátu kostní dřeně u mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 2006;52(S2):s.55-65.
 12. Ščudla, V., Budíková, M., Pika, T., Minařík, J., Zemanová, M., Bačovský, J., Heincová, V., Česká myelomová skupina: Srovnání sérových hladin vybraných biologických ukazatelů u monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 2006;52(3):232-240.
 13. Ščudla, V., Pika, T., Budíková, M., Ordeltová, M., Minařík, J., Zemanová, M., Bačovský, J., Srovnalík, K., Česká myelomová skupina: Příspěvek k hodnocení vztahu angiogenních cytokinů a vybraných biologických ukazatelů k prognostickým faktorům mnohočetného myelomu. Čas Lék čes 2006;145(12):929-935.
 14. Ščudla, V.: Monoklonální gamapatie nejistého významu. Postgrad Med 2006;8:s.42-49.
 15. Šumná, E., Nováčková, L., Martínek, A., Ščudla, V.: Význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů u monoklonálních gamapatií. Interní Med pro praxi 2006;8(11):502-504.
 16. Tichá, V., Tichý, M., Ščudla, V., Kolář, Z.: Angiogeneze v kostní dřeni pacientů s plazmocytárním myelomem jako ukazatel biologického chování. Česko-slovenská patol 2006;42(3),s.115-119.
 17. Tichá, V., Tichý, M., Ščudla, V., Zapletalová, J., Kolář, Z.: Bone marrow angiogenesis in multiple myeloma after high-dose chemotherapy and autologous hematopoetic cell transplantation. Biomed Pap 2006,150(Suppl I):66-70.
 18. Tichý M., Budina M., Andrýs C., Maisnar V., Vávrová J., Šerclová H. a další: Vyhodnocení kontrolního cyklu SEKK Gamapatie za období 1996-2005. Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, 3, s. 157-160.
 19. Tichý M., Friedecký B., Vávrová J., Maisnar V., Palička V., Hájek R. a další: Standardizace biochemických laboratorních vyšetření u mnohočetného myelomu. Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, 1, s. 8-13.
 20. Tichý M., Maisnar V., Palička V., Friedecký B., Vávrová J., Novotná H. a další: International Staging System required standardization of biochemical laboratory testing in multipla myeloma. Neoplasma, 53, 2006, 6, s. 492-494. IF 0,731
 21. Tichý M., Maisnar V.: Laboratorní průkaz monoklonálních imunoglobulinů. Vnitřní lékařství, 52, 2006, S2, s. 41-45.