Mnohočetný myelom - prohlášení

Internetové stránky České myelomové skupiny jsou vytvořeny za účelem poskytnutí nejnovějších a užitečných informací týkající se mnohočetného myelomu a dalších souvisejících aktivit. Je nezbytné zdůraznit, že autoři stránek a organizace Česká myelomová skupina, z.s. a Česká myelomová skupina, nadační fond provozují tyto internetové stránky výhradně s informačním záměrem. Informace zde zveřejněné v žádném případě nenahrazují standardní léčebné a diagnostické postupy a procedury - nezbytnost diagnostiky a léčby v léčebném specializovaném zařízení. Autoři stránek odmítají veškerou zodpovědnost za nesprávné využití informacích obsažených na internetových stránkách České myelomové skupiny. Čtenáře stránek vyzýváme, aby informace zde získané diskutovali s jejich vlastními lékaři.

Současně upozorňujeme návštěvníky stránek, že na stránkách České myelomové skupiny a doporučených odkazech na jiné internetové stránky jiných nadačních a odborných organizací s tématem mnohočetného myelomu či jiným, je uložena řada odborných informací určených výhradně lékařům. Jejich správný výklad je v řadě případů obtížný a vyžaduje lékařské či další specializované vzdělání. Nevhodný výklad takto přečtených informací může vést k nevhodným či nebezpečným závěrům a výstupům. Důrazně proto doporučujeme nelékařům, zvláště pak nemocným a jejich příbuzným, aby četli informace především v sekcích věnované nemocným. Znovu zdůrazňujeme, že všechny takto získané informace je nezbytné a nejlepší diskutovat se svým ošetřujícím lékařem.

Děkujeme za pochopení.


3. 4. 2024

Harmony Plus


» Archiv