Předsednictvo

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda
Klinika hematoonkologie, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, 1. tajemník
4. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Jan Straub, 2. tajemník
I. interní klinika - klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., čestný předseda
Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 796 01 Olomouc

doc. MUDr. Jiří Minařík, Ph.D., člen výkonného výboru
Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

MUDr. Tomáš Pika, Ph.D., člen výkonného výboru
Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., člen výkonného výboru
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

MUDr. Martin Štork, Ph.D., člen výkonného výboru
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

MUDr. Petr Pavlíček, člen výkonného výboru
Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 Praha 10

MUDr. Jan Soukup, člen výkonného výboru
Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 Praha 10

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., člen výkonného výboru
I. Interní klinika - klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, 128 08 Praha

doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., člen výkonného výboru
IV. Interní hematologická klinika, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., člen výkonného výboru
Klinika hematoonkologie, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D., člen výkonného výboru
Hemato-onkologické oddělení, FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín

MUDr. Tereza Dekojová, člen výkonného výboru
Hemato-onkologické oddělení, FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín

MUDr. Petr Kessler, člen výkonného výboru
Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

MUDr. Marek Wróbel, člen výkonného výboru
Polikinika Agel, Hematologické oddělení, Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín

prim. MUDr. Jana Ullrychová, člen výkonného výboru
OKH, Masarykova nemocnice, o.z., Sociální péče 12A, 401 13 Ústní nad Labem

MUDr. Michal Sýkora, člen výkonného výboru
OKH, Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

prim. MUDr. Lukáš Stejskal, člen výkonného výboru
HTO, Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 

prim. MUDr. Adriana Heindorfer, člen výkonného výboru
OKH, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec

prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., člen revizní komise
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., člen revizní komise
Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie LF MU, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

MUDr. Evžen Gregora, člen revizní komise
OKH, FN Motol, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5