Tiskové zprávy


Archiv

Rok 2017

Čestné členství pro prof. Romana Hájka

Prof. MUDr. Romanovi Hájkovi, CSc. bylo uděleno čestné členství v The Polish Association of Haematologists and Transfusiologists jako uznání za přínos pro mezinárodní pokrok v oblasti hematologie, zejména při šíření znalostí o diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu.

Česká myelomová skupina, nadační fond se zapojila do projektu Givt!

 Co to obnáší a jaké z toho máme výhody? Givt je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací na základě zprostředkování nákupu. To znamená, že jednotlivé e-shopy platí Givtu určitou částku za provedený nákup a Givt více jak 50% z této částky odesílá na námi vybranou neziskovou organizaci (v našem případě na Českou myelomovou skupinu, n.f.). Vybírat můžeme téměř z jednoho tisíce e-shopů. Za nákup nezaplatíme nic navíc a ještě z toho podpoříme dobrou věc!

Rok 2016

Ve znamení totální terapie

 20. 5. 2016  —  20. 11. 2016

 Brno

V současné medicíně dochází nadále k velmi významným vědeckým posunům. Jedním z nich je změna paradigmatu některých onemocnění, které díky moderní terapii přecházejí z rychle fatálních do chronických až kurabilních. Příkladem může být mnohočetný myelom (MM)....

To, co se děje kolem myelomu, je úžasné (Medical Tribune 08/2016)

 24. 4. 2016  —  20. 11. 2016

 Brno

„Rozpor mezi tím, co nové léčebné možnosti umějí nabídnout, a tím, co jsou jednotlivé systémy schopné zaplatit, je nyní zjevný napříč medicínou. U mnohočetného myelomu je ale tento konflikt mimořádně vyhrocený,“ říká v rozhovoru pro Medical Tribune předseda CMG prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Tisková konference: Mnohočetný myelom, neznámá krevní choroba

 7.3.2016, 9:00  —  7.9.2016, 12:00

 Brno

Výstupy z tiskové konference ke Dni vzácných onemocnění - "Mnohočetný myelom, neznámá krevní choroba".

Rok 2009

Tisková zpráva z workshopu ILBITU a BVI

 14. 10. 2009  —  15. 10. 2009

 Brno

Odborníci z Česka, Slovenska, Polska, Španělska, USA a Itálie zabývající se mnohočetným myelomem a imunoterapeutickými postupy se již po čtvrté setkali v bohunickém kampusu.

Mikulášský seminář 2009

 27.11.2009, 10:00  —  27.11.2009, 16:00

 Brno

Česká myelomová skupina za podpory společnosti Janssen-Cilag a Celgene uspořádala dne 27. listopadu 2009 pravidelný "Mikulášský seminář". Workshop se uskutečnil v prostorách hotelu Santon v areálu Brněnské přehrady, kde měli účastníci zajištěno občerstvení i ubytování.

V. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

 20.11.2009, 9:00  —  21.11.2009, 18:00

 Karlova Studánka

Pátý ročník ,,Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele“ proběhl v prostorách lázeňského komplexu v Karlově Studánce ve dnech 20. -21. listopadu 2009. Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s The International Myeloma Foundation (IMF) a Klubem pacientů mnohočetný myelom (KPMM) a za laskavé finanční podpory IMF a společnosti Celgene.

Čeští lékaři patří k evropské špičce v léčbě vzácného nádorového onemocnění krve, mnohočetného myelomu.

 8. 9. 2009  —  16. 9. 2010

 Brno

Čeští lékaři patří k evropské špičce v léčbě vzácného nádorového onemocnění krve, mnohočetného myelomu. Díky nejmodernější léčbě se jim v posledních 3-5 letech daří výrazně prodloužit život pacientů. V porovnání s obdobím před „érou nových léků“ se jedná o prodloužení života o několik let. Jedním z faktorů, který zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost léčby je i včasné odhalení onemocnění. V roce 2007 zahájila Česká myelomová skupina ve spolupráci se společností Janssen-Cilag unikátní projekt CRAB. Jeho cílem je zvýšit informovanost lékařů prvního kontaktu o mnohočetném myelomu, o možnostech jeho diagnostiky a o novinkách v oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím docílit možnosti včasné a účinné léčby pro všechny pacienty. Již v prvním roce tohoto projektu došlo k výraznému zlepšení ve včasnosti diagnostiky tohoto onemocnění, a to o 7%. O kvalitě projektu svědčí i fakt, že byl v letošním březnu formou posteru představen na nejprestižnějším celosvětovém hematologickém kongresu týkajícím se léčby myelomu – Myeloma workshop ve Washingtonu.

Pacienti s myelomem mají v centru nejdražší léčbu, jinde problém

 8. 8. 2009  —  23. 12. 2009

 Brno

Praha 8. září (ČTK) - Vzácné nádorové onemocnění krve, mnohočetný myelom, se v Česku daří odhalovat stále častěji už v počátečních stadiích. Specializovaná centra poskytnou každému pacientovi tu nejdražší léčbu, měsíčně až za 150.000 korun. Problém je ale s penězi pro běžné ambulance. Nemocní žijí déle, a tak přibývá těch, kteří jsou v trvalé péči. Peněz od pojišťoven však je stále stejně, řekl dnes novinářům profesor Roman Hájek z hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

7. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v České republice

 24.4.2009, 10:00  —  25.4.2009, 16:30

 Velké Bílovice

Ve dnech 24.4. – 25.4. 2009 uspořádala Česká myelomová skupina a ČHS VII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS.

Rok 2008

Odborníci z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Anglie zabývající se myelomem a imunoterapeutickými postupy se již po třetí setkali v bohunickém kampusu

 15.10.2008, 10:00  —  16.10.2008, 16:00

 Brno

Třetí ročník mezinárodního setkání na téma Identifikace plazmatických buněk a detekce chromozomálních aberací u mnohočetného myelomu a 1. ročník na téma Imunoterapie nádorů, se konal 15. a 16.10. 2008 v Brně. Konferenci pořádala tři pracoviště při Masarykově univerzitě (MU): Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie při Lékařské fakultě a Laboratoře molekulární cytogenetiky při Přírodovědecké fakultě. Výzkumné týmy působí pod vedením prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D. a doc. RNDr. Petra Kuglíka, CSc.

VII. konference monoklonálních gamapatií

 14.10.2008, 10:00  —  14.10.2008, 16:00

 Hradec Králové

Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové se 14. října 2008 již po sedmé konala konference věnovaná monoklonálním gamapatiím. Konferenci pořádal Ústav klinické biochemie a diagnostiky, II. Interní klinika LF UK, FN Hradec králové, ČSKB ČLS a Česká myelomová skupina.

IV. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v roce 2008

 5.9.2008, 10:00  —  6.9.2008, 14:00

 Brno

Čtvrtý "Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele“ již podruhé úspěšně proběhl v Poděbradech ve dnech 5. a 6. září 2008.
Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s The International Myeloma Foundation (IMF) a Klubem pacientů mnohočetný myelom (KPMM) a za laskavé finanční podpory společnosti Roche a Celgene.

XXII. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

 28.5.2008, 11:00  —  30.5.2008, 17:00

 Olomouc

Největší český hematologický kongres se konal 28. - 30. 5. 2008 v prostorách Regionálního centra Olomouc. Letos byl zároveň spojen s XII. Konferencí ošetřovatelských profesí v hematologii, VI. Konferencí zdravotních laborantů v hematologii a s 1. ročníkem ,,Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Pořadatelem kongresu byla Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Česká asociace sester, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc a Haimaom - nadace na podporu transplantace kostní dřeně.

6. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v ČR

 18.4.2008, 10:00  —  19.4.2008, 15:00

 Brno

Česká myelomová skupina a ČHS ve dnech 18.4. – 19.4. 2008 pořádala VI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS. Této akce se zúčastnili odborníci z řad hematoonkologů, hematologů, cytogenetiků a také neurologů.

Rok 2007

II. setkání odborníků zabývajících se genetickými příčinami nádorového onemocnění krve

 10.10.2007, 14:00  —  11.10.2007, 16:00

 Brno

V bohunickém kampusu proběhlo druhé setkání středoevropských oborníku zabývajících se genetickými příčinami nádorového onemocnění krve.

5. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v České republice

 20.4.2007, 9:00  —  21.4.2007, 14:00

 Brno

Česká myelomová skupina, občanské sdružení pořádá ve dnech 20. - 21. dubna 2007 již 5. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v České republice.
Zúčastní se odborníci z řad hematoonkologů, cytogenetiků a odborného zdravotnického personálu.
Program je zaměřený na aktuální problémy při léčbě mnohočetného myelomu, monoklonálních gamapatií, dostupnost nových léků, sjednocení postupů při vyhodnocování výsledků a léčbu bolesti.