Tiskové zprávy

Česká myelomová skupina, nadační fond děkuje firmě LIBERTY OSTRAVA a.s.

 15. 10. 2019
 Dar pro FN Ostrava

15.10.2019 převzali zástupci Kliniky hematoonkologie jako dar pořízený z grantu firmy LIBERTY OSTRAVA a.s. 3 ks antidekubitních matrací v ceně 16 197 Kč. Velmi si vážíme započaté spolupráce a věříme v pokračování naší spolupráce pro zpříjemnění pobytu našich pacientů na Klinice hematoonkologie FN Ostrava.

» Archiv