Sponzorské příspěvky nadačnímu fondu CMG za rok 2011

Sponzoři nad 100 000,- Kč
IMF (Mezinárodní myelomový fond)
Roche s.r.o.
Klub pacientů mnohočetný myelom
Novartis s.r.o.
Lipomed AG
Ray service a.s.
Medonet Pharma s.r.o.
Oseva, AGRO Brno s.r.o.
Sponzoři nad 10 000,- Kč
Bayer s.r.o.
Isolit Bravo s.r.o.
Q and A s.r.o.
Drobní dárci -  47 100,- Kč