Mnohočetný myelom - léčba: bisfosfonáty

Do podpůrné léčby je nutno na prvním místě zařadit trvalé podávání bisfosfonátů, které výrazně zlepšují kvalitu života. V tkáňových kulturách bylo prokázáno, že bisfosfonáty několika způsoby brzdí proliferaci myelomových buněk. V našich podmínkách lze podat preparát Bonefos tablety 1800 mg denně nebo preparát Lodronat 520 mg v denní dávce 2080 mg, nebo Bonefos v i.v. infuzi. Preferujeme podání 900 mg Bonefosu ve 14 denních intervalech v rámci 4 hodinové infuze.

Ekonomicky náročnější alternativu představuje zolendronat v dávce 4 mg i.v. během 15 minut 1x  za 4 týdny, u něhož je třeba sledovat kreatinin, neboť má určitý negativní vliv na ledviny.  V zahraničí je používán ibandronat (Bondronat ) v dávce 6 mg/3-4 týdny, který údajně nemá být nefrotoxický.


3. 4. 2024

Harmony Plus


» Archiv