Studie / výzkum

Vážené dámy a pánové,

v části věnované vědě a výzkumu naleznete přehled výzkumných aktivit, na kterých se členové České myelomové skupiny (CMG) podílí nebo je jiným způsobem podporují.

Hlavním smyslem vzniku sdružení byla snaha sladit naše klinické výzkumné aktivity na území České a Slovenské republiky optimálním způsobem. Klinické studie jsou nosným program CMG, zvláště pak studie randomizované. Klinické studie patří mezi standardní prostředky výzkumné činnosti a práce na nich je náročná. Poděkování patří jak organizátorům a spolupracujícím  lékařům, tak nemocným dávajícím souhlas k léčbě v klinických studiích. Díky takovým studiím se neustále zlepšují naše léčebné výsledky.

V části věnované preklinickému výzkumu (granty, jiné projekty) naleznete přehled činností výzkumných skupin, které CMG nadační fond a rovněž přehled skupin úzce spolupracujících s Českou myelomovou skupinou. V centru zájmu je onemocnění mnohočetný myelom. Za připomenutí stojí skutečnost, že první protinádorovou vakcínou vyrobenou v ČR a povolenou k aplikaci nemocným byla právě vakcína odzkoušena výzkumníky v Brně  a je určena nemocným s mnohočetným myelomem (První česká vakcína proti rakovině, Právo 13.11.2003, Vědci v Brně testují unikátní léčbu rakoviny a Proti rakovině by mohlo pomoci očkování, MF Dnes 13.11.2003, Brněnští lékaři vyvinuli protinádorovou vakcínu, Rovnost 13.11.2003).

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zlepšovat léčebné výsledky a budoucnost našich nemocných.