Sponzoři, rok 2001

Sponzoři - firmy

Jméno Částka (v Kč)
Ing. Otakar Holec 10 000
SCINTILA s.r.o. 16 000
JUDr. Zdeňka Otevřelová
notářská kancelář
5 000

Sponzoři - pacienti

Jméno Příjmení Částka (v Kč)
Vlasta Lukášová 15 000