Zaměstnanci

Iveta Mareschová
Manažer pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, interní auditor
Tel.: +420 532 233 998

Šárka Rodriguez
Manažer klinických studií
Tel.: +420 597 372 096

Mgr. Eva Vetešníková
Výzkumná sestra a datamanažerka, vedoucí datamanažer
Zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN v Brně
Tel.: +420 532 233 551

Ing. Daniel Hořínek, Věra Nykodýmová
Monitor registru RMG
Tel.: +420 597 372 086

Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.
Monitor klinických studíí
Tel.: +420 728 775 015

Radka Zůbková a Vendula Smejkalová
Výzkumná sestra a datamanažerka, zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN v Brně
Tel.: +420 532 233 551

Iveta Slánská
Výzkumná sestra a datamanažerka, zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN Olomouc
Tel.: +420 588 443 395

Ing. Kateřina Klásková a Hana Svobodová
Výzkumná sestra a datamanažerka, zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FNKV v Praze

Mgr. Martina Jermoljevová a Petra Szendzielarzová
Výzkumná sestra a datamanažerka, zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve VFN v Praze
Tel.: +420 224 962 133

Bc. Jiřina Sůvová a Monika Belšánová 
Výzkumná sestra a datamanažerka, zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN Plzeň
Tel.: +420 377 130 722

Pavlína Dulíčková a Renata Smetanová
Výzkumná sestra a datamanažerka, zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN Hradec Králové
Tel.: +420 495 834 559