Informace pro nemocné - informační brožury

Vydané v roce 2020

CMG: Darzalex

Vydané v roce 2017

CMG: Kyprolis

Aktualizované vydání

CMG: Léčba bortezomibem

CMG: Léčba thalidomidem. Základní informace pro nemocné

CMG: Radiační léčba a vy

CMG: Klinické studie a myelom. Základní informace pro nemocné

CMG: Jak žít s myelomem. Informace pro nemocné a ty, kteří o ně pečují

CMG: Léčba revlimidem

CMG: Dexametazon a jiné steroidy

Vydané v roce 2016

CMG: Léčba Empliciti (elotuzumab)

CMG: Léčba Imnovidem (pomalidomid)

CMG: Léčba Ninlarem (ixazomib)

Vydané v roce 2010

CMG: Léčba bisfosfonáty

Informace o mnohočetném myelomu

Z. Adam. a kol.: Mnohočetný myelom, informace pro pacienty

J. Vorlíček , Z. Adam , H. Vorlíčková: Chemoterapie a vy (Rady pro nemocné léčené chemoterapií)

J. Mayer, J. Vorlíček a kol.: Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk

Jan Straub a kolektiv: Mnohočetný myelom. Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké