Mnohočetný myelom - léčba

OBSAH:

 1. Specifický léčebný program (SLP)
 2. Chemoterapie
 3. Transplantace
 4. Bisfosfonáty
 5. Radioterapie
 6. Léčba infekcí
 7. Ortopedické léčba
 8. Imunoterapie
 9. Thalidomid (Myrin)
 10. Bortezomib (Velcade)
 11. Lenalidomid (Revlimid)
 12. Další zdroje informací

PDF Schémata léčby