Zaměstnanci a spolupracovníci

Iveta Mareschová
Manažer pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, interní auditor
Tel.: +420 602 361 999

Šárka Rodriguez
Manažer klinických studií
Tel.: +420 597 372 096

Mgr. Alice Onderková
Koordinátor pacientských aktivit
Tel.: +420 603 310 523

Mgr. Eva Vetešníková
Výzkumná sestra a datamanažerka, vedoucí datamanažer
Zabezpečuje klinické studie u mnohočetného myelomu a sběr dat v rámci CMG ve FN v Brně
Tel.: +420 532 233 551