Výzkum - granty

CMG podporuje preklinický výzkum mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie, kde v této oblasti úzce spolupracuje s Laboratoří experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) při OKH FN Brno. Členové CMG se  podílí na řadě grantových projektů.

Více informací na: http://www.fnbrno.cz/

Jiné projekty

Na bázi klinického výzkumu probíhá spolupráce s Laboratoří experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) při OKH FN Brno a s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně v jejichž vzájemné spolupráci byla již po dvou letech usilovného zkoušení vyvinuta první česká protinádorová vakcína pro nemocné mnohočetným myelomem a již 12 nemocným byla aplikována. Práce byla podpořena výzkumným záměrem: Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem (ID1/2002). Klinická studie fáze II (MZ 00065269705), hlavní koordinátoři: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. a MUDr. T. Bűchler, PhD.

Buchler T, Hajek R.: Dendritic cell vaccines in the treatment of multiple myeloma: advances and limitations.
Med Oncol. 2002;19(4):213-8. Review.

Buchler T, Michalek J, Kovarova L, Musilova R, Hajek R.: Dendritic cell-based immunotherapy for the treatment of hematological mclassancies.
Hematology. 2003 Apr;8(2):97-104. Review.