Mnohočetný myelom - stádia

Stanovení klinického stadia mnohočetného myelomu dle Durieho a Salmona a z toho plynoucí indikace k zahájení léčby

I.stadium

Jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:


 

1.  koncentrace hemoglobinu > 100 g/l

2.  koncentrace Ca do 3 mmol/l

3.  normální kostní struktura anebo solitární kostní ložisko plazmocytomu

4.  relativně nízká koncentrace M-Ig:
a) M-IgG < 50 g/l,
b) M-IgA < 30 g/l,
c) exkrece lehkých řetězců v moči do 4 g/24 hodin.

II. stadium

Nejsou splněny podmínky prvního ani třetího stadia.

III. stadium

Je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 

1.  koncentrace hemoglobinu < 85 g/l

2.  zvýšená koncentrace Ca nad 3 mmol/l

3.  více než 3 osteolytická ložiska

4.  vysoké koncentrace M-Ig:
a) M-IgG > 70 g/l,
b) M-IgA > 50 g/l,
c)  vyloučení více než 12 g lehkých řetězců moče za 24 hodiny.

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní prognostický index pro mnohočetný myelom

I. Klinické stadium - beta2-mikroglobulin  < 3,5 a albumin > 35g/l nebo = 35g/l.

II. Klinické stadium - beta2-mikroglobulin < 3,5 a albumin < 35g/l nebo beta2-mikroglobulin 3,5-5,5 a albumin >35g/l  nebo = 35g/l.

III. Klinické stadium - beta2-mikroglobulin  > 5,5.

Případný pozitivní nález na MR páteře při negativním rtg skeletu posunuje pacienta do vyššího stadia, které označujeme jako II (MR) nebo III (MR).