Předsednictvo

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda správní rady
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, 708 52 Ostrava-Poruba

prof. MUDr. Marta Krejčí, PhD., místopředseda správní rady
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., člen správní rady
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, člen správní rady
IV.interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

MUDr. Evžen Gregora, člen správní rady
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 Praha

Ing. Soňa Boučková, revizor
Zlatníky  8, 614 00 Brno