Členské příspěvky

Členský příspěvek ve výši 100,- Kč/rok je možné zaplatit v rámci ročního setkání CMG, bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu:
27-8711040267/0100, v.s. 26593491

Zaplacením členského poplatku uděluje člen České myelomové skupině, z.s. souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji pro výše uvedený účel dle zásad GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Členský příspěvek je povinný. Po nezaplacení poplatku ve více než dvou po sobě následujících letech bude člen upozorněn na zaplacení a při nezaplacení bude jeho členství zrušeno.

Členský příspěvek za rok 2024 zaplatili:

PříjmeníJménoTitulyPracovištěAdresaPSČměstoTel.E-mail
HašováKateřinaMgr.Klinika hematoonkologie FN Ostrava17. listopadu 1790708 52Ostrava
JelínekTomášMUDr., Ph.D.Klinika hematoonkologie FN Ostrava17. listopadu 1790708 52Ostrava
PlonkováHanaMUDr.Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU17. Listopadu 1790708 52Ostrava
PopkováTerezaMUDr.Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU17. listopadu 1790708 52Ostrava
StejskalLukášprim. MUDr.Hematologicko-transfúzní odd. Slezská nemocnice v Opavě,Olomoucká 470/86746 01Opava
ŠevčíkováSabinadoc. RNDr., Ph.D.Babákova myelomová skupina, UPF LF MUKamenice 562500Brno604864989