Členské příspěvky

Členský příspěvek ve výši 100,- Kč/rok je možné zaplatit v rámci ročního setkání CMG, bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu:
27-8711040267/0100, v.s. 26593491

Zaplacením členského poplatku uděluje člen České myelomové skupině, z.s. souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji pro výše uvedený účel dle zásad GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Členský příspěvek je povinný. Po nezaplacení poplatku ve více než dvou po sobě následujících letech bude člen upozorněn na zaplacení a při nezaplacení bude jeho členství zrušeno.

Členský příspěvek za rok 2020 zaplatili:

PříjmeníJménoTitulyPracovištěAdresaPSČměstoTel.E-mail
HašováKateřinaMgr.Klinika hematoonkologie FN Ostrava17. listopadu 1790708 52Ostrava
ŘezáčováVladimíraMgr.UKIA-FNHKSokolská 581500 05Hradec Králové