Sponzoři, rok 2006

Sponzoři - pacienti a další - I. pololetí

Jméno Příjmení Částka (v Kč)
Božena *11 1000
Věra Bahounková 2000
Marie Baráková 500
Božena Barotková 1000
Josef Bártů 500
MUDr. Zdeněk Bauer 2000
Zdenka Bělohlávková 1000
Jaroslav Blažek 1000
Věra Borešová 1000
Ovanes Čolokjan 500
Jarmila Dlabačová 1000
Jiří Dobeš 1000
Bohunil Dostál 500
Libuše Dostalíková 500
Květuše Došlová 200
Ladislav Doubek 1000
Alois Drahotušský 500
Milan Dvořáček 500
Miroslav Dvořák 1000
Miroslav Dvořák 1000
Ladislav Fiala 2000
Jaroslava Formanová 500
Jan Francl 1000
Hynek Fučík 500
Milan Gregor 500
Antonín Habarta 500
Přemysl Háček 5000
Jiří Hájek 500
Ladislav Havelka 500
Josef Hladký 500
Miroslav Holan 500
Jaroslav Hořák 1000
Zdenek Hrančík 1000
Milan Chládek 500
Ladislav Jindra 1000
Marie Jurčagová 1000
Ludmila Kalíkoá 1000
Jaroslava Kašparová 1000
Jindřiška Klenková 1000
Jaroslava Kochová 500
Ludmila Kopáčková 1000
Jan Kouřil 500
Vojtěch Kovařík 1000
Ludmila Kovářová 1000
Roman Kratochvíl 1000
Květuše Kratochvílová 200
Marie Krejčová 500
Marta Krejsová 200
Josef Kuchařík 1000
Milada Kunčarová 300
Jaroslav Machálek 500
Alexandr Makar 500
Augustin Malych 1000
Miroslav Maňásek 500
Božena Matějková 500
Alena Matulová 500
Antonie Mihulová 500
Vladimír Michna 500
Anna Mikeszová 500
Jaroslav Motal 500
Stanislava Nehanská 500
Zdeněk Nikl 300
Miroslav Nováček 200
Pavla Novotná 200
Zdenek Odehnal 500
Vladimír Orálek 400
Vladimíra Padrtová 500
Soňa Patočková 1000
Josef Pavliňák 1000
Jiřina Pelikánová 1000
Jiřina Petrželová 500
Bohumila Popovová 500
Květoslava Púlničková 500
Kamil Řezníček 1000
Jana Sadílková 1000
Miroslav Samek 4000
Ivanka Smolková 1000
Vojtěch Solanský 500
Jarmila Stašková 1000
Radka Svobodová 1000
Marie Šebestová 500
Taťana Šídová 100
Marie Škoriková 2000
Jaroslava Štohanzlová 500
Jiří Tlačbaba 500
Olga Tlaskalová 500
Zuzana Toufarová 1000
Marie Toupková 200
František Turek 500
Miroslav Vašulka 500
Jiří Viktorin 2000
Miroslav Vysloužil 500
Naděžda Záhorovská 500
Anna Zbořilová 500
Marie Žáčková 1000
Neidentifikováno

 

5700

Sponzoři - pacienti a další - I. pololetí

Jméno Příjmení Částka (v Kč)
Emílie Bačová 1000
Bořena Barotková 1000
Marie Bednaříková 1000
Stanislav Bělehrad 500
Zdenka Bělohlávková 500
Tatáňa Bělohradovová 200
Marta Benešová 200
Václav Beránek 300
Václav Bláha 1000
Milada Blažková 200
Ludmila Blažková 500
Anna Búziková 300
Pavel Cmunt 300
Jiří Dobeš 1000
Květoslava Dolníčková 500
Libuše Dostalíková 500
Alois Drahotušský 500
Miroslav Dvořák 1000
Josefa Fialová 500
Božena Filipiová 500
Jan Francl 2000
Ivan Gelatka 500
Antonín Habarta 500
Přemysl Háček 2000
Marie Havelková 500
Josef Hladký 500
Anežka Holbová 400
Anna Horáková 1000
Zdenek Hrančík 7000
Jaroslav Jekielek 300
Kristina Jelínková 200
Stanislav Julínek 300
Marie Jurčagová 500
Zdenka K!oherlová 200
Ludmila Kaliková 500
Jaroslava Kašparová 1000
Jaromír Klos 500
Hana Kočicová 500
Jaroslava Kochová 500
Zdenka Kolaříková 200
František Koníček 100
Oldřich Koza 500
Zdenek Křižan 500
Bohunil Kudláček 2000
Josef Kuchařík 500
Marie Kuchyňková 1000
Jiří Mádle 500
Augustýn Malych 1000
Jaroslav Mezník 200
Vladimír Michna 500
Jaroslava Motal 500
Jaroslava Muchová 500
Stanislava Nehanská 1000
Pavla Novotná 200
Jiří Oblouk 1000
Vladimír Orálek 400
Soňa Patočková 1000
Zdena Pavlíková 500
Jiřina Pelikánová 500
Jana Pešová 500
Jiřina Petrželová 500
Bohumila Popovová 500
Miroslav Prudil 100
Lýdie Pumprová 1000
Marie Reinischová 500
Vladislav R'ukel 500
Dobromila Rýpalová 200
Gabriela Říhová 200
Milan Sečkář 200
Marie Skřivánková 500
Marie Sladká 200
Ivanka Smolková 3000
Zdenka Standarová 1000
Marie Stárková 500
Jarmila Stašková 1000
Marie Stossová 100
Václav Strapina 200
Vítězslava Sukopová 1000
Frantiszek Suszek 500
Karel Svoboda 500
Radka Svobodová 1000
Marie Šebestová 300
Tatana Šídová 200
Karel Šimbera 1000
Marie Škoriková 3000
Jaroslava Štanclová 500
Ladislav Tyc 400
Petr Valla 1000
Arnošt Viktora 5000
Jiří Viktorín 5000
Jiří Vrbka 10000
Miroslav Vysloužil 1000
Ludmila Weinreichová 100
Anna Zbořilová 300
Jan Zdeněk 300
Neidentifikováno 6550