Mnohočetný myelom - léčba: léčba infekcí

Nemoc jako taková zásadně oslabuje obranyschopnosti nemocného proti infekcím a léčebné postupy dále zhoršují tuto situaci. Proto jsou infekční komplikace tím nejzásadnějším problémem a infekční komplikace jsou i nejčastější příčinou úmrtí.

Lékař, kterému se nemocný svěří do péče, by proto měl být obeznámen s diagnostickými i léčebnými postupy při podezření nebo při potvrzení infekční komplikace. Tyto postupy se zásadně liší od léčby infekcí u osob bez oslabené imunity.

Velmi podrobné doporučení (první doporučení pro tyto situace zveřejněné v českém jazyce), jak postupovat při rozpoznání a při léčbě těchto infekcí uvádíme v 10 kapitolách druhého vydání knihy Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob, Grada 2004. Tyto kapitoly vychází z Doporučení Německé hematoonkologické společnosti z roku 2004. V Německu tvoří toto doporučení základ, dle něhož se řídí ošetřující lékaři  a v případě stížnosti pacienta i základ posuzování znaleckou komisí.


 


3. 4. 2024

Harmony Plus


» Archiv