Vzdělávací semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele