Semináře v roce 2010

 • Použití Revlimidu v rámci programu CUP u pacientů se vzácnými diagnózami - základní informace a průběžné hodnocení (Z.Adam)
 • Extramedulární relaps MM, update výsledků na IHOK a připravované projekty (R.Hájek, L.Pour)
 • Efektivita režimů s thalidomidem a bortezomibem u pacientů s mnohočetným myelomem v rámci terapie první linie na IHOK
 • Srovnání účinnosti thalidomidových a bortezomibových režimů u prvního relapsu mnohočetného myelomu – zkušenosti IHOK (M.Krejčí)
 • Interpretace vyšetření monoklonálního imunoglobulinu (Z.Čermáková)
 • VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG – Mikulov
 • Molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s MGUS (A. Mikulášová)
 • Detekce proteinu nestinu u mnohočetného myelomu (H.Šváchová)
 • Analýza trombotických komplikací při léčbě IMIDy (P.Szturz)
 • SNPs asociované s trombózou u nemocných s mnohočetným myelomem (M.Almáši)
 • Imunomonitoring protinádorové odpovědi u MM (L.Zahradová)
 • Využití průtokové cytometrie k odlišení vysoce rizikových monoklonálních gamapatií (L.Kovářová)
 • CMG 2008 – první výsledky
 • Extramedulární relaps – charakteristika buněk z ložiska (L.Pour)
 • Mikulášský seminář CMG
 • CMG přehledy 2010 (R.Hájek)

 

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 2010
DATUM SPONZOR TÉMA

LEDEN
12.1. 2010

Fy Celgene

Extramedulární relaps MM, update výsledků na IHOK a připravované projekty
(R.Hájek, L.Pour)

ÚNOR
9.2. 2010

Fy Bayer

Efektivita režimů s thalidomidem a bortezomibem u  pacientů s mnohočetným myelomem v rámci terapie první linie na IHOK

Srovnání účinnosti thalidomidových a bortezomibových režimů u prvního relapsu mnohočetného myelomu – zkušenosti IHOK
(M.Krejčí)

DUBEN
6.4. 2010

23.-24.2010

 

Interpretace vyšetření monoklonálního imunoglobulinu
(Z.Čermáková)

VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG - Mikulov

    KVĚTEN
   11.5.2010

Fy Janssen-Cilag

Molekulárně cytogenetická vyšetření pacientů s MGUS
(A. Mikulášová)
Detekce proteinu nestinu u mnohočetného myelomu
(H.Šváchová)

ZÁŘÍ
14. 9. 2010

Fy Lipomed

Analýza trombotických komplikací při léčbě IMIDy
(P.Szturz)
SNPs asociované s trombózou u nemocných s mnohočetným myelomem   
(M.Almáši)

ŘÍJEN
12. 10.2010

 Fy Medonet

Imunomonitoring protinádorové odpovědi u MM
(L.Zahradová)
Využití průtokové cytometrie k odlišení vysoce rizikových monoklonálních gamapatií
(L.Kovářová)

LISTOPAD
9. 11. 2010


26. 11.2010

 

 

Extramedulární relaps – charakteristika buněk z ložiska
(L.Pour)
 
 

Mikulášský seminář CMG

PROSINEC
14. 12. 2010

 

CMG přehledy 2010
(R.Hájek)

LEDEN
18. 1. 2011

 Fy Celgene

Použití Revlimidu v rámci programu CUP u pacientů se vzácnými diagnózami. Základní informace a průběžné hodnocení.
(Z. Adam)

Semináře se konají ve 15:00 v posluchárně IHOK ve 14.patře.

29. 3. 2010