XXV. Olomoucké hematologické dny ve znamení mnohočetného myelomu

Ústředním odborným tématem XXV. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí (OHD), které se konaly v Olomouci ve dnech 22.-25.6.2011, byl mnohočetný myelom.

  22. 6. 2011 — 25. 6. 2011
 Olomouc

Téma otevřel prof. Vlastimil Ščudla prestižní Wiedermannovou přednáškou s názvem „Mnohočetný myelom na prahu třetího tisíciletí“. V edukační sekci zazněly kromě vysoce ceněné přednášky prof. Romana Hájka „Optimizing the use of novel drugs: benefit vs. toxicity“ další hodnotné příspěvky zahraničních expertů. Téma mnohočetného myelomu se také často skloňovalo v sesterských a laboratorních sekcích a bylo mu věnováno několik workshopů. Během edukačních sekcí zaznělo celkem 19 ústních sdělení a bylo vystaveno 11 posterů věnovaných výhradně výzkumu, diagnostice a léčbě mnohočetnému myelomu. V rámci PR aktivit byly u příležitosti XXV. OHD vydány dvě publikace. Téměř celé číslo 3 pátého ročníku časopisu Onkologie bylo zaměřeno na „kliniku“ mnohočetného myelomu, kde své příspěvky publikovali experti z celé CŘ, zatímco supplementum Klinické onkologie bylo věnováno laboratorní a preklinické tématice a na jeho vzniku se podílela Babákova myelomová skupina, vedená prof. R. Hájkem, při Ústavu patologické fyziologie LF MU.
V rámci 4th Symposia on Advances in Molecular Hematology zaznělo 7 příspěvků zaměřených na molekulární patogenezi a cílenou léčbu mnohočetného myelomu a své výsledky představily zástupci mnoha zahraničních pracovišť.
Česká myelomová skupina byla požádána o zajištění dvou edukačních lekcí, které přednesli MUDr. Constantine S. Mitsiades z Dana-Faber Institutu v Bostonu a MUDr. Benedetto Bruno z University of Torino.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na všech příspěvcích, jak ústních, tak i písemných.

22. 6. 2011