7TH MYELOMA WORKSHOP: DETECTION OF CELL CLONES IN MULTIPLE MYELOMA

 Termín: 17.-18.10.2012

 

  17.10.2012, 9:00 — 18.10.2012, 15:00
 Brno

 Již 7. ročník myelomového workshopu pořádáného Babákovou myelomovou skupinou LF MU ve spolupráci s CMG bude zaměřen na možnosti detekce buněčných klonů u mnohočetného myelomu a na novinky a pokroky ve výzkumu monoklonálních gamapatií. Workshop bude tradičně rozdělen na teoretickou a praktickou část. V rámci praktické části jsou letos zájemcům nabízeny kurzy průtokové cytometrie a cytogenetiky (FISH a arrayCGH). Workshop je určen všem vědecko-výzkumným pracovníkům, laborantům i lékařům, kteří se podílejí na rutinní diagnostice onemocnění i na výzkumu a vývoji v dané oblasti.

Pozvánka

14. 5. 2012